งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Growth Physiology. Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Growth Physiology. Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Growth Physiology

2 Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth

3 คำถามที่ต้องการ คำตอบ 1. บอกความหมายของคำว่า เจริญเติบโต (growth) 2. อธิบายความหมายของคำว่า Hyperplasia, hypertrophy, differentiation, growth curve 3. อธิบายวิธีการวัดการเจริญเติบโตของ สัตว์ในฟาร์ม ในระยะตัวอ่อน แรก คลอด และโตเต็มที่

4 E-learning

5 Animal life (Wild life) (Pig) (Cow) (Elephant)

6 Cell growth (increase number) (Mitosis real) (Mitosis diagram) (meiosis) (cell cycle)

7 Cell differentiation


ดาวน์โหลด ppt Growth Physiology. Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google