งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Growth Physiology. Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Growth Physiology. Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Growth Physiology

2 Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth

3 คำถามที่ต้องการ คำตอบ 1. บอกความหมายของคำว่า เจริญเติบโต (growth) 2. อธิบายความหมายของคำว่า Hyperplasia, hypertrophy, differentiation, growth curve 3. อธิบายวิธีการวัดการเจริญเติบโตของ สัตว์ในฟาร์ม ในระยะตัวอ่อน แรก คลอด และโตเต็มที่

4 E-learning http://ags.kku.ac.th/eLearning/

5 Animal life http://youtu.be/Xl3X5txNEJ0 (Wild life) http://youtu.be/Xl3X5txNEJ0 http://youtu.be/4_2AuF7iZpU (Pig) http://youtu.be/4_2AuF7iZpU http://youtu.be/QkCdSSjHSmk (Cow) http://youtu.be/QkCdSSjHSmk http://youtu.be/F4MzcpX3viY (Elephant) http://youtu.be/F4MzcpX3viY

6 Cell growth http://youtu.be/sQVXQ53Hd2A (increase number) http://youtu.be/sQVXQ53Hd2A http://youtu.be/rgLJrvoX_qo (Mitosis real) http://youtu.be/rgLJrvoX_qo http://youtu.be/NR0mdDJMHIQ (Mitosis diagram) http://youtu.be/NR0mdDJMHIQ http://youtu.be/D1_-mQS_FZ0 (meiosis) http://youtu.be/D1_-mQS_FZ0 http://youtu.be/qmTEiddrGOM (cell cycle) http://youtu.be/qmTEiddrGOM

7 Cell differentiation http://youtu.be/IxFwenTA-gQ


ดาวน์โหลด ppt Growth Physiology. Definition of Growth Measurement of growth Factors affected growth.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google