งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอตะโหมด และที่ตั้งของสถานีอนามัย จังหวัดพัทลุง ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอตะโหมด และที่ตั้งของสถานีอนามัย จังหวัดพัทลุง ณ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอตะโหมด และที่ตั้งของสถานีอนามัย จังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ. ศ.2553

2

3 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานี อนามัย

4 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานี อนามัย

5 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานี อนามัย

6 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานี อนามัย


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอตะโหมด และที่ตั้งของสถานีอนามัย จังหวัดพัทลุง ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google