งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลำพูน

2 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายประยูร บุญธรรม วิทยากร ประจำศูนย์เรียนรู้

3 ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบล อุโมงค์ บ้านเชตวัน - หนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัด ลำพูน นายประดิษฐ์ มูลเจริญ วิทยากร ประจำศูนย์เรียนรู้

4 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงตำบล ป่าสัก หมู่ที่ 14 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทัศน์ สุทธิกุล วิทยากร ประจำศูนย์เรียนรู้

5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลประตูป่า นายทองดี อินต๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านวัง มุย ตำบลประตูป่า

6


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google