งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส สาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส สาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส 570232197 สาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส สาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2 ประวัติ E-book คศ.1940 ความเป็นมา
จากเอกสารที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูล(Files)แทน เป็นเอกสารประเภท .doc, .txt, .rtf, และ .pdf พัฒนาเป็น HTML จะออกมาเป็น “web page”

3 ความหมาย คือ หนังสืออิเล็กทรกนิกส์ เก็บข้อมูลอยู่ในแบบของไฟล์
ดูได้จาก คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ตัวหนังสือ ภาพ วีดิโอ มีสีสันสวยงาม

4 ประเภทของ E book HTML (Hyper Text Markup Language)
PDF (Portable Document Format) PML (Peanut Markup Language) XML (Extensive Markup Language)

5 โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-Book
โปรแกรมชุด Flip Album โปรแกรม DeskTop Autho โปรแกรม Flash Album Deluxe

6 ข้อดีของ e-Book 1. อ่านที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ตลอดเวลา เนื่องจากพกไปได้ตลอดและได้จำนวนมาก 2. ประหยัดการตัดไม้ทำลายป่า เพราะไม่ต้องตัดไม้มาทำกระดาษ 3. เก็บรักษาได้ง่าย ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าเก็บรักษา 4. ใช้พื้นที่น้อยในการจัดเก็บ (cd 1 แผ่นสามารถเก็บ e-Book ได้ประมาณ 500 เล่ม) 5. อ่านได้ในที่มืด หรือแสงน้อย 6. ทำสำเนาได้ง่าย 7. จำหน่ายได้ในราคาถูกกว่าในรูปแบบหนังสือ 8. อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพราะไม่ยับหรือเสียหายเหมือนกระดาษ 9. สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง แค่คลิกเดียวก็สามารถเลือกอ่านหนังสือที่ต้องการได้ทันที

7 ข้อเสียของ e-Book 1. ต้องอาศัยพลังงานในการอ่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ 2. เสียสุขภาพสายตา จากการได้รับแสงจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ขาดความรู้สึก หรืออรรถรส หรือความคลาสสิค 4. อาจเกิดปัญหากับการลง hardware หรือ software  ใหม่หรือแทนที่อันเก่า 5. ต้องมีการดูแลไฟล์ให้ดี ไม่ให้เสียหรือสูญหาย 6. การอ่านอาจเกิดอันตรายต่อสายตา 7. เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่าย 8. ไม่เหมาะกับบาง format เช่น รูปวาด รูปถ่าย แผนที่ใหญ่ เป็นต้น

8 ประโยชน์ของ E-Book สำหรับผู้อ่าน สำหรับห้องสมุด สำหรับผู้เขียน

9 แหล่งดาวน์โหลด E-Book

10 ตัวอย่าง E-Book ประเภทนิตยสาร วารสาร แมกกาซีน

11 การใช้งาน E-book

12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ E-book
-การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการสอนด้วยวิธีปกติระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยนายสันทนา สงครินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

13 Thank You


ดาวน์โหลด ppt นาย ปิยะพงษ์ อัครธรรม รหัส สาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google