งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ployphan Sornsuwit 089-5595638.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ployphan Sornsuwit 089-5595638."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ployphan Sornsuwit ployphan.en@gmail.com http://ployphan17.wordpress.com 089-5595638

2  Electronic Marketing เรียกสั้นๆว่า e-Marketing หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดที่อาศัยเรื่องมือทางอีเลกโทรนิกส์ ผสมผสานกับวิธีทางการตลาดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายองค์กร  PDA (Portable Data Terminal)  โทรศัพท์เคลื่อนที่  เครือข่าย Internet  LAN  Cable TV.  Etc.. เทคโนโลยีต้องตอบสนอง ความต้องการของสังคม ผู้บริโภคอย่างแท้จริง ไม่ใช่ ตอบสนองเจ้าของกิจการ หรือตามอย่าง Fashion

3  E-Conomy หรือ New Conomy หมายถึงเศรษฐกิจยุคใหม่ ยุคดิจิตอล เกิดจากกิจกรรมด้าน e-Business และ e- Commerce ที่ซื้อขายสินค้าผ่านทาง Internet  E-Business (e-Biz) หรือ ธุรกิจอีเลกโทรนิกส์ หมายถึงการ ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ผ่านสื่ออีเลกโทรนิกส์ โดย ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำ ให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ  E-Marketing การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ใช้เครื่องมือ อีเลกโทรนิกส์  E-commerce หรือ พาณิชย์อีเลกโทรนิกส์ หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้เกิดการสั่งซื้อ การขาย สินค้าและชำระเงินผ่านระบบ Internet ตลอดจนการขนส่ง ถึงมือลูกค้า

4 E-Business E-Marketing E-Commerce


ดาวน์โหลด ppt Ployphan Sornsuwit 089-5595638.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google