งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

36 ปี แล้ว - ไปไงต่อ ธาดา ยิบอินซอย 05.08.52. จุดเด่นของธาดา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "36 ปี แล้ว - ไปไงต่อ ธาดา ยิบอินซอย 05.08.52. จุดเด่นของธาดา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 36 ปี แล้ว - ไปไงต่อ ธาดา ยิบอินซอย 05.08.52

2 จุดเด่นของธาดา :

3 1. ไม่มี ความสามารถ ในการดูแล องค์กร 2. ไม่มีทักษะใน การสื่อสาร 3. มุมมองแคบ

4 1. ง่ายที่จะวิจารณ์ถ้าตัวเอง ไม่ต้องตัดสิน 2. ขอให้ถือว่านี่เป็นเพียง ข้อคิดต่างทิศ 3. ตั้งเป็นคำถามเพื่อกระตุ้น ( แนะนำน้อย ) ทัศนะของการให้ ความเห็น :

5 1. ลากทั้งก้อน ต่อไป 2. ลากบางก้อน 3. ปรับ - แล้ว เริ่มใหม่ ไปไงต่อ ก้อนไหน ? ใช้ปัจจัยใด ตัดสิน ทำไม ?

6 พัฒนาหน่วยงาน รอบข้าง : ผู้บริหาร : การเป็นแหล่งฝึก แพทย์ : อาจารย์แพทย์ : ขอยกเว้นกลุ่มอื่น ซึ่งสำคัญ ทัดเทียมกัน

7 1. โดยกำลังที่มีอยู่ เรารับ นศพ. มากไปหรือเปล่า ? ( กำลัง = ครู ซึ่งอยากสอน ) 2.“ ระดับความรู้พื้นฐาน ” ของนศ. ที่รับมีความ หลากหลาย ทำอย่างไรให้ได้ “ แพทย์ ” ที่ multi-potent ? การเป็นแหล่งฝึก แพทย์ :

8 3. เรากำลังสร้าง “technician” เพื่อรักษา “ โรค ” หรือ ดูแล “ คน ”. ? การเป็นแหล่งฝึก แพทย์ : [ สร้าง “ คน ” แก้ปัญหาสาธารณสุขได้ดีกว่า ? แต่คงไม่เป็นข่าว ]

9 1. ต้องการให้ทุกคนสามารถ - บริการ - สอน - วิจัย - บริหาร ความเป็นไปได้ที่ต้อง “ ทุก คน ” / “ ทุกด้าน ” ? และ ตอบแทนทุกด้าน เท่ากัน ? อาจารย์ แพทย์ :

10 2. ความขัดแย้ง -- “ มาก ” / “ แพง ” ? - อบรม หนภ. / หน. หน่วยงาน ในบริบทของ สมานฉันท์ เพื่อเข้าใจหลักของ ผู้ “ นำ ” 3. “ ขาดแพทย์ทำงาน ” ? - ไม่ควรเป็นข้ออ้างเพื่อรับ อาจารย์ใหม่ อาจารย์ แพทย์ :

11 พัฒนาหน่วยงานรอบ ข้าง : เช่น รพท. รพช. ถ้าไม่ เราก็หลุดจากการ เป็น อจ. ? เรา “ ปฎิบัติ ” อย่างไรเพื่อ พัฒนา “ เขา ” ?

12 1. องค์กรจะ “ ยั่งยืน ” ไหม ถ้าผู้บริหาร “ นำ ” หน่วยงาน ในรูปแบบ “ สั่ง ” ? ผู้บริหาร :

13 2. สร้าง “ ผู้ร่วมงาน ” ให้เข้มแข็งกับการได้ ISO, ได้ HA เป็นเรื่องเดียวกันจริง หรือ ? ผู้บริหาร :

14 3. มองผลลัพธ์ของ องค์กรในลักษณะใด ( นิยาม success) ? ผู้บริหาร :

15 1. ได้รับการยกย่อง 2. ผู้ร่วมงานเคารพ องค์กร 3. สถาบันยั่งยืน success ? : โดย ใคร ? แต่แล้ว ยังต้องมี ผู้นำ ? เคารพเพราะ ?

16 น่า กลัว ? ท้า ทาย ? หรื อ


ดาวน์โหลด ppt 36 ปี แล้ว - ไปไงต่อ ธาดา ยิบอินซอย 05.08.52. จุดเด่นของธาดา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google