งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ. ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37 ชิ้นงาน การสร้างไดอะแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ. ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37 ชิ้นงาน การสร้างไดอะแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ. ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37 ชิ้นงาน การสร้างไดอะแกรม

2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายบุญช่วย จันศิ ริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดร. เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเจตภัทร ทองวงศ์ ที่ปร ฿ กษานายกเทศมนตรี พ. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายดุลศักดิ์ มูเก็ม เลขานุการนายกเทศมนตรี

3 วงจรชีวิตของกบ ไข่ ลูกอ๊อด ลูก กบ กบตัว เต็มไว


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ. ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37 ชิ้นงาน การสร้างไดอะแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google