งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด.ญ.ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด.ญ.ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด.ญ.ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37
ชื่อ ด.ญ.ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37 ชิ้นงาน การสร้างไดอะแกรม

2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่
นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายบุญช่วย จันศิริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดร.เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเจตภัทร ทองวงศ์ ที่ปร฿กษานายกเทศมนตรี พ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน นายวิชิต พรรณราย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายดุลศักดิ์ มูเก็ม

3 วงจรชีวิตของกบ ไข่ ลูกอ๊อด ลูกกบ กบตัวเต็มไว


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด.ญ.ลลิดา สุวรรณกิจ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 37

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google