งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประเมิน 1. เข้าสู่ home page คณะเกษตรศาสตร์ 2. เลือก AG-MIS รูปที่ 1 รูปที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประเมิน 1. เข้าสู่ home page คณะเกษตรศาสตร์ 2. เลือก AG-MIS รูปที่ 1 รูปที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประเมิน 1. เข้าสู่ home page คณะเกษตรศาสตร์ 2. เลือก AG-MIS รูปที่ 1 รูปที่ 1

2 รูปที่ 4 รูปที่ 5 6. เลือกทำแบบประเมิน ตามระบบจนแล้วเสร็จ

3

4

5 รูปที่ 3 4. กรณี สายอาจารย์ ให้เลือกแบบประเมินสำนักงานเลขานุการ หรือ แบบประเมินนักวิชาการ ก่อน เพื่อทำการ ประเมินบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ในฐานะเป็นผู้รับบริการ หากสายอาจารย์ ไม่ดำเนินการประเมิน สาย ข และ ค ก่อน จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของการประเมิน อาจารย์ ได้ กรณี สายนักวิชาการ ให้เลือกแบบประเมินสำนักงานเลขานุการ ในฐานะผู้รับบริการ และให้เลือก แบบประเมินนักวิชาการ ตามลำดับต่อไปในฐานะผู้ร่วมงาน 5. เมื่อดำเนินการประเมินตามข้อ 4 ครบทุกรายการแล้ว กรณีสายอาจารย์ ให้ Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เลือกแบบประเมินอาจารย์ จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป ที่ 4 กรณีสาย ข ให้ Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง เลือกแบบประเมินนักวิชาการ จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปที่ 5

6

7

8 คู่มือการประเมิน ภาระงาน บุคลากรสายสนับสนุน งานบริหาร

9

10 5. เลือกเพื่อร่วมงาน จะปรกฎหน้าต่างตามรูปที่ 5 รูปที่ 5 6. ดำเนินการประเมินตามระบบจนแล้วเสร็จ

11

12 รูปที่ 2 3. ใส่ login และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 3

13

14 รูปที่ 3 4. เลือกแบบประเมินสำนักงาน จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 4 รูปที่ 4


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการประเมิน 1. เข้าสู่ home page คณะเกษตรศาสตร์ 2. เลือก AG-MIS รูปที่ 1 รูปที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google