งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ชื่อ เด็กหญิงเธียริณี อุงคุนา ชื่อเล่น แบมบู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ชื่อ เด็กหญิงเธียริณี อุงคุนา ชื่อเล่น แบมบู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ - สกุล ชื่อ เด็กหญิงเธียริณี อุงคุนา ชื่อเล่น แบมบู

3 ที่อยู่ 121/2 ม.1 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000

4 อายุวันเดือนปีเกิดของตนเอง อายุ 13 ปี เกิดวันที่ 4/0 7/44

5 ประวัติการศึกษา เรียน อ.1- ป.1 ร. ร ธนรัตน์วิทยา เรียน ป.2- ป.6 ร. ร ใบบุญลำพูน เรียน ม.1 ร. ร จักคำคณาทร

6 ชื่อบิดามารดา ชื่อบิดา นาย สุเธียร อุงคุนา ชื่อมารดา นางสาว พรสิริ ชัยศรีมา

7 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ การอยู่คนเดียว สิ่งที่ไม่ ชอบ การโดนบังคับ

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ ความใฝ่ฝัน เป็นทันตแพทย์ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ชื่อ เด็กหญิงเธียริณี อุงคุนา ชื่อเล่น แบมบู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google