งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวต่อสัญญาณแบบต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวต่อสัญญาณแบบต่าง ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวต่อสัญญาณแบบต่าง ๆ

3 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Phone >RCA ใช้กับช่องต่อของ Sound Card

4 หัวต่อสายสัญญาณแบบ RCA

5 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Phone
ใช้กับไมค์ หรือ Mixer

6 หัวต่อสายสัญญาณแบบ RCA เป็นหัวที่ใช้ต่อสัญญาณวิทยุ

7 หัวต่อสายสัญญาณแบบ RF เป็นหัวที่ใช่ต่อสัญญาณวิทยุ

8 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Canon หรือXLR ใช้ต่อกับไมค์ เป็นได้ทั้ง Balance
และ UN Balance

9 หัวต่อสายสัญญาณแบบ XLR Female

10 หัวต่อสายสัญญาณแบบ XLR Male

11 หัวต่อสายสัญญาณแบบ BNC
มักใช้ต่อสัญญาณภาพ

12 หัวต่อสายสัญญาณแบบ หัวแปลงสาย
จาก RCA เป็น Block ใช้กับการด์เสียงคุณภาพสูง

13 หัวต่อสายสัญญาณแบบ UGA
ใช้กับจอภาพ

14 สายสัญญาณประเภทต่าง ๆ
หัวต่อสายสัญญาณแบบ สายสัญญาณประเภทต่าง ๆ

15 หัวต่อสายสัญญาณแบบ สาย Fiber Optic

16 หัวต่อสายสัญญาณแบบ หัวแปลงสัญญาณ
XLR - Phone

17 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Mini Phone
Phone Jeck

18 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Optical Fiber ใช้กับช่องต่อสัญญาณแบบ Optical

19 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Twin Lead
ใช้ต่อ ลำโพง

20 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Mini Jeck
ใช้กับหูฟัง

21 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Fire Wire
ใช้ต่อกับการส่งข้อมูลที่ต้องใช้ความเร็วสูง


ดาวน์โหลด ppt หัวต่อสัญญาณแบบต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google