งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวต่อสัญญาณ แบบต่าง ๆ หัวต่อสายสัญญาณแบบ Phone >RCA ใช้กับช่องต่อของ Sound Card.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวต่อสัญญาณ แบบต่าง ๆ หัวต่อสายสัญญาณแบบ Phone >RCA ใช้กับช่องต่อของ Sound Card."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวต่อสัญญาณ แบบต่าง ๆ

3 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Phone >RCA ใช้กับช่องต่อของ Sound Card

4 หัวต่อสายสัญญาณแบบ RCA

5 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Phone ใช้กับไมค์ หรือ Mixer

6 หัวต่อสายสัญญาณแบบ RCA เป็นหัวที่ใช้ต่อสัญญาณวิทยุ

7 หัวต่อสายสัญญาณแบบ RF เป็นหัวที่ใช่ต่อสัญญาณวิทยุ

8 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Canon หรือ XLR ใช้ต่อกับไมค์ เป็นได้ทั้ง Balance และ UN Balance

9 หัวต่อสายสัญญาณแบบ XLR Female

10 หัวต่อสายสัญญาณแบบ XLR Male

11 หัวต่อสายสัญญาณแบบ BNC มักใช้ต่อสัญญาณภาพ

12 หัวต่อสายสัญญาณแบบ หัว แปลงสาย จาก RCA เป็น Block ใช้กับ การด์เสียงคุณภาพสูง

13 หัวต่อสายสัญญาณแบบ UGA ใช้กับจอภาพ

14 หัวต่อสายสัญญาณแบบ สายสัญญาณประเภทต่าง ๆ

15 หัวต่อสายสัญญาณแบบ สาย Fiber Optic

16 หัวต่อสายสัญญาณแบบ หัว แปลงสัญญาณ XLR - Phone

17 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Mini Phone Phone Jeck

18 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Optical Fiber ใช้กับช่องต่อสัญญาณแบบ Optical

19 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Twin Lead ใช้ต่อ ลำโพง

20 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Mini Jeck ใช้กับหูฟัง

21 หัวต่อสายสัญญาณแบบ Fire Wire ใช้ต่อกับการส่งข้อมูลที่ต้อง ใช้ความเร็วสูง


ดาวน์โหลด ppt หัวต่อสัญญาณ แบบต่าง ๆ หัวต่อสายสัญญาณแบบ Phone >RCA ใช้กับช่องต่อของ Sound Card.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google