งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้สาร Isotope เพื่อตรวจวัด การรั่วซึมของเขื่อน ภายใต้ โครงการ IAEA/RCA The Use of Isotope in Dam Safety and Dam Sustainability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้สาร Isotope เพื่อตรวจวัด การรั่วซึมของเขื่อน ภายใต้ โครงการ IAEA/RCA The Use of Isotope in Dam Safety and Dam Sustainability."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้สาร Isotope เพื่อตรวจวัด การรั่วซึมของเขื่อน ภายใต้ โครงการ IAEA/RCA The Use of Isotope in Dam Safety and Dam Sustainability (RAS/08/093) 13 พ. ย. 2546 Dr. Saravana Kumar ดร. สมภพ สุจริต IAEA Expert ผอ. ส่วนคววาม ปลอดภัยเขื่อน

2 ธาตุและสาร ISOTOPE ธาตุเป็นสภาวะเสถียรของสสาร สาร ISOTOPE เป็นสภาวะของสารที่มีอยู่ หลากหลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสร้าง ขึ้นด้วยเครื่องปฏิกรฯ

3 ชนิดของ Isotope Environmental Isotope เช่น 1 H, 2 H (Deuterium), 3 H (Tritium), 15 O, 16 O, 17 O, 12 C Artificial Isotope เช่น 131 I, 82 Br Stable Isotope 1 H, 2 H (Deuterium), 16 O, 17 O, 12 C Radioactive Isotope 3 H (Tritium), 19 O, 131 I, 82 Br แบ่งตามการเกิด แบ่งตามเสถียรภาพ ของสาร

4 การตรวจสภาพการรั่วซึมของ เขื่อน ใช้ธรรมชาติ เช่น – อุณหภูมิของน้ำ – ค่า EC, DO, pH ใช้สาร – สี (dye), เกลือแกง, ฯลฯ – ใช้สาร Isotope


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้สาร Isotope เพื่อตรวจวัด การรั่วซึมของเขื่อน ภายใต้ โครงการ IAEA/RCA The Use of Isotope in Dam Safety and Dam Sustainability.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google