งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านเรือนไม้ DESIGNDESIGN A S S I G N M E N T ริม น้ำ น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านเรือนไม้ DESIGNDESIGN A S S I G N M E N T ริม น้ำ น่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านเรือนไม้ DESIGNDESIGN A S S I G N M E N T ริม น้ำ น่าน

2 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT วัตถุประสงค์ - เพื่อต้องการศึกษาวัสดุที่ใช้กับตัวบ้าน และโครงสร้างของบ้าน - เพื่อเป็นการป้องกันดูแลรักษาและอนุรักษ์บ้านเรือนไม้พื้นถิ่นที่ติดแม่น้ำไว้ ของจังหวัดพิษณุโลก - นำความรู้ที่ได้มาทำการ Design ในงานแต่ละ Project ได้

3 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT การศึกษา 1. ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเรือนไม้พื้นถิ่นที่ใกล้กับแม่น้ำ ในจังหวัดพิษณุโลก 2. สอบถามและสัมภาษณ์ชาวบ้านบริเวณนั้นหรือเจาะจงหลังใดหลังหนึ่ง 3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เข้าใจ 4. นำข้อมูลที่ได้มาเสนอต่ออาจารย์และเพื่อนๆ

4 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT ริมแม่น้ำน่าน บริเวณนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เป็น จำนวนมาก ทำให้มีการสร้าง ที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น และ เป็นแหล่งทำมาหากินได้อย่าง สะดวกสบาย

5 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ. พิษณุโลก ที่มีประชาชนมาไหว้และเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ของ จ. พิษณุโลก

6 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT วัสดุหลักที่ศึกษาและค้นคว้ามา - เป็นบ้านเรือนไม้

7 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT - ลายฉลุไม้แบบง่ายๆบนโครงสร้างไม้

8 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT - หลังคาใช้วัสดุสังกะสีมุงหลังคา

9 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT บ้านที่หามา

10 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT ลักษณะของบ้าน - ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างไม้

11 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT - เสาอาจจะเป็นเสาปูนหรือเสาไม้

12 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT - พื้นและฝาผนังบ้านเป็นไม้ ผนังส่วนล่าง หน้าต่าง ผนังส่วนบนขื่อ พื้นไม้

13 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT บ้านมี 2 ชั้น - ชั้นแรกเป็นการยกใต้ถุนสูงของบ้าน ยกใต้ถุนสูง

14 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT - ชั้นสองเพื่อสำหรับพักผ่อนและหลับนอน พื้นที่พักผ่อนและหลับนอน

15 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT - ห้องน้ำอาจจะอยู่ในตัวเรือนหรือนอกเรือน อยู่นอกเรือน

16 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT อยู่ในตัวเรือน

17 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT - หลังคาใช้สังกะสีหรือกระเบื้องมุงเพื่อกันแดดกันฝน ใช้กระเบื้อง

18 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT ใช้สังกะสีมุง

19 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT บรรยากาศของริมน้ำ

20 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT

21 บ้านเรือนไม้ ASSIGNMENT โดย นายอนุพงศ์ จันละออ 51711264 AR ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บ้านเรือนไม้ DESIGNDESIGN A S S I G N M E N T ริม น้ำ น่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google