งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การใส่เทคนิคพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การใส่เทคนิคพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การใส่เทคนิคพิเศษ ด้วยสไตล์ชีท และ DHTML

2 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 2 1. การใส่สไตล์ชีท ใช้คำสั่ง CSS (Cascading Style Sheet) มาช่วยในการจัดรูปแบบที่มีรูปแบบ เหมือน ๆ กัน สไตล์ชีท คือรูปแบบคำสั่งที่ เป็นส่วนขยายของภาษา HTML ที่มีคุณสมบัติ ครอบคลุม และ มี ความสามารถมากกว่าคำสั่ง HTML

3 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 3 สไตล์ชีท มี 3 รูปแบบ คือ 1. Inline StyleSheet คือนำรูปแบบ ของสไตล์ชีทไปแทรกเสริมใน คำสั่ง HTML โดยตรงมีผลเฉพาะกับ คำสั่งนั้นเพียงตำแหน่งเดียว 2. Embed StyleSheet เป็นการนำ รูปแบบของสไตล์ชีทไปไว้ใน ตำแหน่ง Head เพื่อให้มีผลต่อไฟล์ นั้นทั้งไฟล์ โดยมีรูปแบบของ คำสั่งเริ่มต้นด้วย... ปิดท้าย ด้วย 3. Linking StyleSheet เป็นรูปแบบ การใช้สไตล์ชีทที่ได้รับความ นิยมมากที่สุด เพราะสะดวก ในการ ควบคุมหน้าเว็บเพจทุก หน้าให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเว็บ ไซต ์

4 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 4 2. ตัวอย่างการใส่สไตล์ชีท

5 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 5 3. การสร้างเว็บเพจแบบได นามิก DHTML - เป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้ Browser - สามารถทำการโต้ตอบการผู้ใช้งาน เองได้ - ไม่จำเป็นต้องไปขอข้อมูลจาก Web Server ทุกครั้งไป เป็น ตัวเลือกที่จะให้ผู้ใช้สร้างเว็บเพจให้มี ภาพเคลื่อนไหวมาก

6 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 6 ตัวอย่างการเพิ่มสคริปต์ เข้า ไปในเว็บเพจ สามารถทำได้ 3 วิธี คือ 1. การเขียนสคริปต์ขึ้นมาเอง 2. การใช้ เครื่องมือช่วย เช่น โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ 3. การคัดลอกสคริปต์ที่แจกฟรีบน อินเทอร์เน็ต

7 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 7 บทที่ จบการ นำเสนอ การใส่เทคนิคพิเศษ ด้วยสไตล์ชีท และ DHTML


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 บท ที่ การใส่เทคนิคพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google