งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9 บทที่ การใส่เทคนิคพิเศษด้วยสไตล์ชีท และ DHTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9 บทที่ การใส่เทคนิคพิเศษด้วยสไตล์ชีท และ DHTML."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9 บทที่ การใส่เทคนิคพิเศษด้วยสไตล์ชีท และ DHTML

2 ใช้คำสั่ง CSS (Cascading Style Sheet)
1. การใส่สไตล์ชีท ใช้คำสั่ง CSS (Cascading Style Sheet) มาช่วยในการจัดรูปแบบที่มีรูปแบบเหมือน ๆ กัน สไตล์ชีท คือรูปแบบคำสั่งที่เป็นส่วนขยายของภาษา HTML ที่มีคุณสมบัติครอบคลุม และ มีความสามารถมากกว่าคำสั่ง HTML

3 สไตล์ชีท มี 3 รูปแบบ คือ 1. Inline StyleSheet คือนำรูปแบบของสไตล์ชีทไปแทรกเสริมใน คำสั่ง HTML โดยตรงมีผลเฉพาะกับคำสั่งนั้นเพียงตำแหน่งเดียว 2. Embed StyleSheet เป็นการนำรูปแบบของสไตล์ชีทไปไว้ใน ตำแหน่ง Head เพื่อให้มีผลต่อไฟล์นั้นทั้งไฟล์ โดยมีรูปแบบของ คำสั่งเริ่มต้นด้วย <Style>... ปิดท้ายด้วย </Style> 3. Linking StyleSheet เป็นรูปแบบการใช้สไตล์ชีทที่ได้รับความ นิยมมากที่สุด เพราะสะดวก ในการควบคุมหน้าเว็บเพจทุก หน้าให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเว็บไซต ์

4 2. ตัวอย่างการใส่สไตล์ชีท
2. ตัวอย่างการใส่สไตล์ชีท

5 3. การสร้างเว็บเพจแบบไดนามิก DHTML
- เป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้ Browser สามารถทำการโต้ตอบการผู้ใช้งานเองได้ ไม่จำเป็นต้องไปขอข้อมูลจาก Web Server ทุกครั้งไป เป็น ตัวเลือกที่จะให้ผู้ใช้สร้างเว็บเพจให้มีภาพเคลื่อนไหวมาก

6 ตัวอย่างการเพิ่มสคริปต์ เข้าไปในเว็บเพจ
สามารถทำได้ 3 วิธี คือ การเขียนสคริปต์ขึ้นมาเอง การใช้ เครื่องมือช่วย เช่นโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ การคัดลอกสคริปต์ที่แจกฟรีบนอินเทอร์เน็ต

7 การใส่เทคนิคพิเศษด้วยสไตล์ชีท และ DHTML
9 จบการนำเสนอ บทที่ การใส่เทคนิคพิเศษด้วยสไตล์ชีท และ DHTML


ดาวน์โหลด ppt 9 บทที่ การใส่เทคนิคพิเศษด้วยสไตล์ชีท และ DHTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google