งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ. ศ.2509 งบประมาณ 55,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ. ศ.2509 งบประมาณ 55,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ. ศ.2509 งบประมาณ 55,000 บาท

3 อาคารเรียน หลังที่ 2 แบบ สข. อ.2/001 ขนาด 7 ห้อง สร้าง พ. ศ.2521 งบประมาณ 536,500 บาท

4 อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ สปช. 202/26 สร้าง พ. ศ.2532 งบประมาณ 270,000 บาท

5

6 อาคารเรียน หลังที่ 2 แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ.2530 งบประมาณ 40,000 บาท

7 ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง ใช้ห้องเรียน ต่อเติมจากอาคารเรียน แบบ สข. อ.2/001 ชั้นล่าง สร้าง พ. ศ.2534 งบประมาณ 60,000 บาท

8 ศาลาพักร้อน หลังที่ 1 แบบอื่น ๆ สร้าง พ. ศ.2538 งบประมาณ 2,000 บาท

9 ศาลาพักร้อน หลังที่ 2 แบบอื่น ๆ สร้าง พ. ศ.2549 งบประมาณ 2,000 บาท

10 สนามเด็กเล่น แบบอื่น ๆ สร้าง พ. ศ.2542 งบประมาณ 40,000 บาท

11 รั้ว แบบ อื่น ๆ ความยาว 150 เมตร สร้าง พ. ศ.2542 งบประมาณ 350,000 บาท

12 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 ( พิเศษ ) ความจุ 3,000 ลบ. ม. สร้าง พ. ศ.2534 งบประมาณ 71,500 บาท

13 ถังเก็บน้ำ แบบ ไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,000 ลบ. ม. สร้าง พ. ศ.2552 งบประมาณ จาก การบริจาคของฝ่ายทหารช่าง

14 สนามกีฬา

15 แปลงเกษตร

16 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

17 กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

18 กิจกรรมความสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน วัด


ดาวน์โหลด ppt อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ. ศ.2509 งบประมาณ 55,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google