งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์

2  หลักการทำงานของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  Social Network  โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เนื้อหาที่เรียน

3 กฏ กติกา มารยาท 1. การเดินแถว เดินด้วยความเป็น ระเบียบ รวดเร็ว และไม่ส่งเสียงดัง เมื่อ ถึงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ วางรองแล้วเข้า แถวให้เป็นระเบียบ โดยหัวหน้าช่วยจัด แถวและดูพฤติกรรมตั้งแต่เดินแถว ใคร ไม่เรียบร้อยให้แจ้งอาจารย์เพื่อตัดคะแนน

4 กฏ กติกา มารยาท 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ - ไม่เลื่อนเก้าอี้ หรือลุกจากที่ถ้าอาจารย์ไม่ สั่ง - ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - ไม่เปลี่ยนหน้าจอและแก้ไขข้อมูลใดๆ - ไม่ดาวน์โหลดหรือเข้าเว็บไซต์ไม่ เหมาะสมเป็นอันขาด - ตั้งใจเรียนและไม่ส่งเสียงดังขณะอาจารย์ สอน


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย อ. อนงค์นาฏ ชิณวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google