งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย
วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย อ.อนงค์นาฏ ชิณวงศ์

2 เนื้อหาที่เรียน หลักการทำงานของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Social Network
โปรแกรม Microsoft Excel 2007

3 กฏ กติกา มารยาท 1. การเดินแถว เดินด้วยความเป็น ระเบียบ รวดเร็ว และไม่ส่งเสียงดัง เมื่อถึงหน้าห้องคอมพิวเตอร์ วางรอง แล้วเข้าแถวให้เป็นระเบียบ โดย หัวหน้าช่วยจัดแถวและดูพฤติกรรมตั้งแต่ เดินแถว ใครไม่เรียบร้อยให้แจ้ง อาจารย์เพื่อตัดคะแนน

4 กฏ กติกา มารยาท 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์
กฏ กติกา มารยาท 2. การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่เลื่อนเก้าอี้ หรือลุกจากที่ถ้า อาจารย์ไม่สั่ง ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไม่เปลี่ยนหน้าจอและแก้ไขข้อมูลใดๆ ไม่ดาวน์โหลดหรือเข้าเว็บไซต์ไม่ เหมาะสมเป็นอันขาด ตั้งใจเรียนและไม่ส่งเสียงดังขณะ อาจารย์สอน


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ป.5 ภาคปลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google