งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร

2 ที่มาของโครงงาน ร้านค้าที่ให้บริการรับจัดงานแต่งงานนั้น ส่วนใหญ่จะขาดความสามารถในการให้ ลูกค้าเข้ามามีบทบาทในการจัดสรร รายละเอียดของงานแต่งงานของตน รวมไป ถึงความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้ และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งานยัง มีไม่มากพอ

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อลดความยุ่งยากและลดภาระในการจัดงาน แต่งงาน 2. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความสะดวกแก่ ลูกค้าที่ต้องการจะแต่งงาน 3. เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการติดต่อซื้อขาย ระหว่างลูกค้า กับ ผู้ประกอบการ 4. เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการจัดงาน แต่งงาน

4 ขอบเขตของโครงงาน  สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ได้  สามารถเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน แต่งงาน เช่น ชุดแต่งงาน การ์ดเชิญ ของชำร่วย สถานที่จัดเลี้ยง ช่างภาพ ดอกไม้ อาหาร เครื่องดื่ม ได้  สามารถเลือกองค์ประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดงาน แต่งงาน เช่น สถานที่ฮันนีมูน ได้  สามารถเลือกแพ็คเกจพิธีแต่งงาน (Wedding Package) ของทางร้านได้ สำหรับลูกค้าทั่วไป

5 ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ )  สามารถใช้เครื่องมือในการช่วยประเมินงบประมาณในการ จัดงานแต่งงานได้  สามารถระบุงบประมาณในการจัดงานตามความเหมาะสม ได้  สามารถใช้เครื่องมือในการวางแผนการเตรียมงานแต่งงาน (checklist) ได้  สามารใช้เครื่องมือในการจัดการรายชื่อแขกสำหรับงาน แต่งงานได้  สามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับงานแต่งงานหรือคู่ บ่าวสาวได้

6 ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ )  สามารถเก็บอัลบั้มรูปส่วนตัว (Gallery) ได้  สามารถเปิดใช้งานสมุดลงนามและอวยพรคู่บ่าวสาว สำหรับผู้ร่วมงานได้  สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานได้  สามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรือส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าได้  สามารถใช้งานกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (webboard) ได้

7  สามารถตรวจสอบรายละเอียดพิธีการแต่งงานที่ลูกค้าได้ เลือก และจัดหา องค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้  สามารถประเมินงบประมาณที่เหมาะสม และส่งกลับไปยัง ลูกค้าได้  สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบริการของทางร้านได้  สามารถดูรายงานสรุปผลยอดการขายในช่วงระยะเวลาที่ ต้องการ  สามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการของลูกค้าได้ สำหรับผู้ดูแลระบบ ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ )

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ลดความยุ่งยากและลดภาระในการจัดงาน แต่งงาน 2. ได้ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ามาช่วยในการจัด งาน โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็น ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน 3. ได้งานที่ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด 4. เพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่มลูกค้า ให้กับ ผู้ประกอบการต่าง ๆ 5. ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา ในการดำเนินงาน 6. เพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างลูกค้า กับ แขก ที่มาในงาน

9 ระยะเวลาการดำเนินงาน งานที่ดำเนินการมิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. 1. ศึกษาหลักการของ พาณิชย์อิเลกทรอ นิกส์ 2. ศึกษาการเขียน โปรแกรม ภาษา php 3. ศึกษาทำความ เข้าใจ Requirement ของ ระบบ 4. วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 5. พัฒนาระบบ 6. ทดสอบระบบ

10 Motto “ All you can find for your wedding day ”

11 Logo

12 Banner

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google