งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ

2

3 ร่วมกับประมงอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมชาวประมงบริเวณเขื่อนแม่กวงฯ ชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ

4 ร่วมกับประมงอำเภอพร้าว ประชุมชาวประมง ณ ห้องประชุมเทศตำบลแม่ปั๋ง
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่

5 ประชุมชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ

6 ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

7 ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

8 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งว่างไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เขื่อนแม่งัดฯ

9 กำหนดพื้นที่เด็ดขาดแหล่งว่างไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เขื่อนแม่งัดฯ

10 เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งว่างไข่และเลี้ยงตัวอ่อน แม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

11 จัดชุดรื้อถอนทำลายเครื่องมือจิบบริเวณแม่น้ำปิง
เขต อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่และ เขต อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

12

13

14 ขึ้นทะเบียนเรือชาวประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

15 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (พ.ค.) สะสม ควบคุมการทำประมง 46/138 5/15 30/98 8/8 -/- รวม

16 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๒. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ(จิบ) บริเวณแม่น้ำปิง เขตตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑๑ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔ สภ.แม่จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๓. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายจันทร์ ต๊ะมัง บริเวณแม่น้ำปิง บ้านพุทธินิมิต ม.๑๘ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๕ คดีที่ ๑๖/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๖/๕๕ พ.ต.ท.ประพัฒน์ เจ้าของคดี ๔. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้วัตถุระเบิดทำการประมง นายวิทยา อินตาลา และนายชำนาญ ปันใจ บริเวณแม่น้ำปิง บ.ห้วยมะควัด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ.๕๕ คดีที่ ๔๔/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๒๔/๕๕ พ.ต.ท.วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี

17 ๕. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายบุญทรัพย์ ทิศยานะ บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้านห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.โหล่งขอด จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๕ คดีที่ ๓๐/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๑๑/๕๕ ร.ต.อ.วารินทร์ เล็นคำ เจ้าของคดี ๖. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้ยาเบื่อเมาประเภทโลติ่น(หางไหล) ทำการประมง นายบุญเริ่ม วีระพันธ์นันติ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านห้วยโจ้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๕๕ คดีที่ ๖๕/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๖/๕๕ พ.ต.ท.วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี ๗. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายจำลอง ชินชัย บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าจี้ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๕ คดีที่ ๑๓๑/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๔/๕๕ พ.ต.ท.นิคม จอมเสือ เจ้าของคดี ๘.จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายถนัด วงษ์หาญ และ นางศรีจันทร์ วงษ์หาญ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านแม่ก๊า ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๕ คดีที่ ๑๘๙/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๒/๕๕ พ.ต.ท.กิตติสัณห์ วิเชียรศรี เจ้าของคดี


ดาวน์โหลด ppt ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google