งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน นายอำนวย อินทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ ให้คำปรึกษา สนับสนุน... ส่งเสริม นายศราวุธ คำแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน นายอำนวย อินทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ ให้คำปรึกษา สนับสนุน... ส่งเสริม นายศราวุธ คำแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน นายอำนวย อินทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ ให้คำปรึกษา สนับสนุน... ส่งเสริม นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์

2 2 ปรับปรุง หลักสูตร 2551 โครงสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล ศึกษา เพศศึกษา ระดับชั้น ม.1-6 คำอธิบายรายวิชา แผนจัดการเรียนรู้ กิจกรรม ภาระชิ้นงาน เป็น ต้น

3 3 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น เฝ้าระวัง... ให้ความรู้ ภายใน โฮมรูม สั้น - ยาว ชุมนุมคุณธรรมในวัน อังคาร ภายนอก เยี่ยม ติดตาม ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง

4 4 หัวหน้า ระดับชั้น ป้องกันแก้ไข พฤติกรรมนักเรียน เฝ้าระวัง... ให้ความรู้ ข่าวสาร เข้าแถวเคารพธง ชาติ จัดกิจกรรมวันสำคัญ ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ ร่วมศึกษา ผู้แนะ แนวทาง

5 5 เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เฝ้าระวัง ติดตาม ให้ความรู้ รายงานผลการตรวจ สุขภาพ ทุกๆปี เพศศึกษา ยาเสพย์ติด

6 สวัสดี... มีชัย.. ทุกคน 6


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา รอบด้านในโรงเรียน นายอำนวย อินทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมถ์ ให้คำปรึกษา สนับสนุน... ส่งเสริม นายศราวุธ คำแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google