งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอสมุดแบบรักเมืองไทย สร้างเมื่อ พ. ศ. 2547 งบประมาณ 1,000,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอสมุดแบบรักเมืองไทย สร้างเมื่อ พ. ศ. 2547 งบประมาณ 1,000,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 หอสมุดแบบรักเมืองไทย สร้างเมื่อ พ. ศ. 2547 งบประมาณ 1,000,000 บาท

9 ศาลาพักร้อน หลังที่ 1 สร้างเมื่อ พ. ศ. 2541 งบประมาณ 25,000 บาท

10 ศาลาพักร้อน หลังที่ 2 สร้างเมื่อ พ. ศ. 2553 งบประมาณ 20,000 บาท

11 ส้วมหลังที่ 1 แบบ สป 1 ส /1001 สร้างเมื่อ พ. ศ.2521 งบประมาณ 8,500 บาท 2 ที่นั่ง ส้วมหลังที่ 2 แบบ สป 1 ส /1001 สร้างเมื่อ พ. ศ.2524 งบประมาณ 24,000 บาท 4 ที่ นั่ง

12 เรือนเพาะชำ แบบสร้างเอง สร้างเมื่อ พ. ศ. 2551 งบประมาณ 7,000 บาท

13 บ้านพักครู หลังที่ 1 แบบกรม สามัญ สร้างเมื่อ พ. ศ. - งบประมาณ 93,000 บาท

14 แปลงเกษตร

15 ถนนในโรงเรียน

16

17 การสวนสาธิตการปลูก ยางพาราของโรงเรียน

18 การจัดกิจกรรมลูกเสือใน โรงเรียน

19 การจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ

20


ดาวน์โหลด ppt หอสมุดแบบรักเมืองไทย สร้างเมื่อ พ. ศ. 2547 งบประมาณ 1,000,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google