งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2557. กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 3) หมายเหตุ 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2557. กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 3) หมายเหตุ 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2557

2 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 3) หมายเหตุ 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500 ไร่ 31,500 ราย )  พื้นที่ X-Ray (64 จังหวัด ) ปัตตานี  พื้นที่ New Area (4 จังหวัด ) อำนาจเจริญ (2)  การโอนสิทธิ / ตก ทอดมรดกสิทธิ เต็มแปลง แบ่งแปลง (66 จังหวัด ) ระยอง และปัตตานีจังหวัดปัตตานี อยู่ระหว่างขอ อนุมัติปรับแผน

3 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 3) หมายเหตุ 2. การจัดที่ดินชุมชน (31,500 ราย )  พื้นที่ที่ดินชุมชน / การ โอนสิทธิ / ตกทอดมรดก สิทธิ เต็มแปลงแบ่งแปลง (44 จังหวัด ) นครสวรรค์ แพร่ และลำพูน บึงกาฬ และบุรีรัมย์ ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี 3. การปลูกไม้เศรษฐกิจ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 6,000 ไร่ (39 จังหวัด ) สระแก้ว (1) และ สุพรรณบุรี (1)

4 กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็นครั้งที่ 3) หมายเหตุ 4. การพัฒนาให้เป็น เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 6,300 ราย (71 จังหวัด ) ชุมพร (2) จังหวัดชุมพร อยู่ระหว่างขออนุมัติ ปรับแผน


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2557. กิจกรรมจังหวัดที่ Key in แผนงาน ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ Key in ( เป็น ครั้งที่ 3) หมายเหตุ 1. การจัดที่ดินเกษตรกรรม (472,500.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google