งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและรายงานผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและรายงานผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและรายงานผล

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงาน สั่งการ ติดตาม และรายงานผล ระหว่างผู้บริหารอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้สามารถ รับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว และหลายชนิด เช่น รูปภาพ, เสียง, VDO, Share Location, ไฟล์เอกสาร PDF, Word, Excel ฯลฯ 2

3 ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ เช่น
การใช้งาน สร้าง Group ตรวจสอบ บุคคล เชิญเข้า / ออก(Invite / Leave) สั่งการ / ติดตาม รายงานผล ศทส (1) รายงานเหตุ วิกฤต Group รวม 120 คน ส่วนก ลาง (25) บันทึกการสนทนา ( เก็บ LOG พรบ 90 วัน ) สทช. (18) ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ได้หลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ, เสียง, VDO, Share Location, ไฟล์เอกสาร PDF, Word, Excel ฯลฯ ทชจ. (76) 3

4 ข้อแนะนำในการใช้ DRR LINE Group
3. ไม่ควรแก้ไขชื่อ Group หรือ รูปภาพ ของ Group 4. พูดคุยเรื่องงานของกรมฯเท่านั้น ไม่ควร พูดประเด็นอื่น หรือเรื่องที่ไม่ เหมาะสม 5. สมาชิกใน Group จำกัดที่ 200 คน 6. ระมัดระวังข่าวสารสำคัญทางราชการ อาจ ถูกนำไปเผยแพร่ต่อ ภายนอกได้ 4


ดาวน์โหลด ppt DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและรายงานผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google