งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและ รายงานผล. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน สั่งการ ติดตาม และรายงานผล ระหว่างผู้บริหารอีก ช่องทางหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและ รายงานผล. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน สั่งการ ติดตาม และรายงานผล ระหว่างผู้บริหารอีก ช่องทางหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและ รายงานผล

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน สั่งการ ติดตาม และรายงานผล ระหว่างผู้บริหารอีก ช่องทางหนึ่ง เพื่อให้สามารถ รับ - ส่งข้อมูลได้ รวดเร็ว และหลายชนิด เช่น รูปภาพ, เสียง, VDO, Share Location, ไฟล์เอกสาร PDF, Word, Excel ฯลฯ 2

3 Grou p รวม 120 คน Grou p รวม 120 คน ศท ส (1) ศท ส (1) ส่วนก ลาง (25 ) สทช. (18 ) สทช. (18 ) ทชจ. (76 ) ทชจ. (76 ) บันทึกการ สนทนา ( เก็บ LOG พรบ 90 วัน ) บันทึกการ สนทนา ( เก็บ LOG พรบ 90 วัน ) รายงานเหตุ วิกฤต รายงานผล สั่งการ / ติดตาม สร้าง Group ตรวจสอบ บุคคล เชิญเข้า / ออก (Invite / Leave) 3 การใช้งาน ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ได้หลาย รูปแบบ เช่น รูปภาพ, เสียง, VDO, Share Location, ไฟล์เอกสาร PDF, Word, Excel ฯลฯ ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ได้หลาย รูปแบบ เช่น รูปภาพ, เสียง, VDO, Share Location, ไฟล์เอกสาร PDF, Word, Excel ฯลฯ

4 ข้อแนะนำในการใช้ DRR LINE Group 1. ไม่ควรเชิญบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าภายใน Group 2. หากพบบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องภายใน Group ศทส. จะทำการเชิญออก 3. ไม่ควรแก้ไขชื่อ Group หรือ รูปภาพของ Group 4. พูดคุยเรื่องงานของกรมฯเท่านั้น ไม่ควรพูด ประเด็นอื่น หรือเรื่องที่ไม่ เหมาะสม 5. สมาชิกใน Group จำกัดที่ 200 คน 6. ระมัดระวังข่าวสารสำคัญทางราชการ อาจ ถูกนำไปเผยแพร่ต่อ ภายนอกได้ 4


ดาวน์โหลด ppt DRR LINE Group เพื่อสั่งการติดตามและ รายงานผล. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน สั่งการ ติดตาม และรายงานผล ระหว่างผู้บริหารอีก ช่องทางหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google