งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CS499 Meeting # 2 2/2552 24 July 2009 : 3 PM (VV116)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CS499 Meeting # 2 2/2552 24 July 2009 : 3 PM (VV116)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CS499 Meeting # 2 2/2552 24 July 2009 : 3 PM (VV116)

2 2 วาระการประชุม ชี้แจงกระบวนการนำเสนอ concept paper ทาง วาจา

3 การนำเสนอ Concept Paper ทาง วาจา จุดประสงค์ – เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงเกี่ยวกับโครงงาน ที่จะทำ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการได้โดยตรง – เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่าง นักศึกษา ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และกรรมการ ในส่วนงานที่นักศึกษาจะพัฒนา 3

4 กำหนดการ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 – ประกาศลำดับการนำเสนอที่บอร์ดชั้นล่าง หน้าห้อง VV108 และทางเว็บไซต์ http://cs.payap.ac.th/cs499 4

5 กำหนดการ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552 : นำเสนอ concept paper ทางวาจา – เวลา 10.00 – 12.00 น. – นำเสนอโครงงานละ 5 นาที – ถาม - ตอบ โครงงานละ 10 นาที – สถานที่ : ห้องประชุม SR207 ชั้น 2 สำนักหอสมุด หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนเวลา และสถานที่ตามความเหมาะสม 5

6 การเตรียมตัว เขียนลำดับหัวข้อที่จะนำเสนอ ไม่ควรนำเสนอแบบอ่าน ควรจัดเตรียมสื่อประกอบการนำเสนอ ( หากทำ ให้การนำเสนอน่าสนใจและสร้างความเข้าใจใน โครงงานได้ดีขึ้น ) ซักซ้อมการนำเสนอเพื่อให้สามารถนำเสนอได้ อย่างมั่นใจ เตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่อาจถูกถามจาก กรรมการ 6

7 7 Website of CS499 http://cs.payap.ac.th/cs499 Announcement | Documents | Forms

8 8 Next Meeting วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 น. ห้อง VV116

9 9


ดาวน์โหลด ppt 1 CS499 Meeting # 2 2/2552 24 July 2009 : 3 PM (VV116)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google