งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การประมาณ ค่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การประมาณ ค่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การประมาณ ค่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ใช้การประมาณค่าใน สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

3 ทบทวน 20 % = 20 100 20 % ของ 80 ความหมาย 20 100 × 80

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน้า 104 ข้อ 7 จงประมาณค่าร้อยละต่อไปนี้ 1) 22% ของ 197 ~ ~ 200 จาก 22% และ 197 20 100 ~ ~

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ดังนั้น 22% ของ 197 มีค่าประมาณ 20 100 × 20040=

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ลดราคา 10 % ความหมาย 10 บาท ลด ราคา ทบทวน ป้ายราคา 100 บาท

7 หนังสือติดป้าย 125 บาท ลดราคา 30% คิด เป็น 30 100 × 120 บาท = 36 บาท หน้า 104 ข้อ 1

8 สินค้าชนิดหนึ่ง 4 กิโลกรัม ราคา 60 บาท และ 6 กิโลกรัม ราคา 95 บาท จงใช้การประมาณตรวจว่า ขนาดใด ราคาถูกกว่า หน้า 104 ข้อ 3

9 4 กิโลกรัม ราคา 60 บาท จัด 6 กิโลกรัม ราคา จัด 2 กิโลกรัม ราคา 30 บาท 6 กิโลกรัม ราคา ถูก กว่า 90 บาท 95 บาท

10 ชิ้นแรก 525 บาท ชิ้นสอง 443 บาท ชิ้นสาม 618 บาท หน้า 104 ข้อ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 500 บาท 400 บาท 600 บาท มีเงิน 1500 บาท ไม่พอ

11 หน้า 104, 105 ข้อ 6 ถึง ข้อ 10


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การประมาณ ค่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google