งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การประมาณค่า สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ใช้การประมาณค่าใน สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

3 ทบทวน 20 20 % = 100 20 % ของ 80 20 100 ความหมาย × 80

4 หน้า 104 ข้อ 7 จงประมาณค่าร้อยละต่อไปนี้ 1) 22% ของ 197 20 100 ~ จาก 22% ~ และ 197 200

5 ดังนั้น 22% ของ 197 มีค่าประมาณ 20 100 200 = 40 ×

6 ทบทวน ลดราคา 10 % ความหมาย ป้ายราคา 100 บาท ลดราคา 10 บาท

7 หนังสือติดป้าย 125 บาท ลดราคา 30% คิดเป็น 30 × 120 บาท = 36 บาท 100
หน้า 104 ข้อ 1 หนังสือติดป้าย 125 บาท ลดราคา 30% คิดเป็น 30 × 120 บาท = 36 บาท 100

8 หน้า 104 ข้อ 3 สินค้าชนิดหนึ่ง 4 กิโลกรัม ราคา 60 บาท และ 6 กิโลกรัม ราคา 95 บาท จงใช้การประมาณตรวจว่า ขนาดใดราคาถูกกว่า

9 4 กิโลกรัม ราคา 60 บาท จัด 2 กิโลกรัม ราคา 30 บาท จัด 6 กิโลกรัม ราคา 90 บาท 6 กิโลกรัม ราคา 95 บาท ถูกกว่า

10 หน้า 104 ข้อ 4 ~ ชิ้นแรก บาท 500 บาท ชิ้นสอง บาท ~ 400 บาท ~ ชิ้นสาม 618 บาท 600 บาท มีเงิน 1500 บาท ไม่พอ

11 หน้า 104 , 105 ข้อ 6 ถึง ข้อ 10


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google