งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 Proc ess สำคัญ กว่า Prod uct.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 Proc ess สำคัญ กว่า Prod uct."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 Proc ess สำคัญ กว่า Prod uct

2 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 2 คำถ าม สำคัญ กว่า คำต อบ

3 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 3 ควา มรู้ ความ คิด จินตน าการ < <

4 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 4 Inquiry Training Model

5 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 5 เมื่อบุคคลเผชิญกับ สถานการณ์ที่ น่า สงสัย จะเกิดแรงจูงใจ ตามธรรมชาติที่ จะ หาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้น

6 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 6 คนเราสามารถเรียนรู้ การวิเคราะห์ และ ยุทธศาสตร์การคิดได้

7 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 7 ยุทธศาสตร์การคิดแบบ ใหม่ๆ สามารถสอนแก่นักเรียน ได้โดยตรง ยุทธศาสตร์การคิดแบบ ใหม่ๆ สามารถสอนแก่นักเรียน ได้โดยตรง

8 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 8 การสืบสอบที่เกิดจาก ความร่วมมือจะเพิ่มพูน ความคิดได้มาก ผลของการ ร่วมมือในการคิดยังช่วยให้ นักเรียนคิดล่วงหน้ารู้คุณค่า ของการอธิบายในแบบต่างๆ ได้มากขึ้น

9 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 9


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1 Proc ess สำคัญ กว่า Prod uct.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google