งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kingdom Plantae. ลักษณะร่วมที่สำคัญ 1. เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์เเสงสร้าง อาหารได้ (muticellular photosynthesis organism) เรียกว่า ออโตโทรป (autotroph)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kingdom Plantae. ลักษณะร่วมที่สำคัญ 1. เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์เเสงสร้าง อาหารได้ (muticellular photosynthesis organism) เรียกว่า ออโตโทรป (autotroph)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kingdom Plantae

2 ลักษณะร่วมที่สำคัญ 1. เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์เเสงสร้าง อาหารได้ (muticellular photosynthesis organism) เรียกว่า ออโตโทรป (autotroph) 2. โครงสร้างของพืชประกอบด้วย cell ส่วน ใหญ่ที่มีสารสี (pigment) ดูดซับเเสง คือ คลอโรฟิลล์ ซึ่งบรรจุ อยู่ในคลอโรพลาสต์ 3. มีการรวมกลุ่มของเซลล์เป็นเนื้อเยื่อเพื่อทำ หน้าที่เฉพาะอย่าง

3 4. วัฏจักรชีวิตมีการสืบพันธุ์เเบบสลับ (alternation of generation) มีทั้งช่วง ชีวิตที่เป็นระยะสปอโรไฟต์ (2n) เเละช่วงชีวิตที่เป็น ระยะเเกมีโทไฟต์ (n) ที่สืบพันธุ์ได้ทั้งสองระยะ

4

5

6 5. มีการเจริญเติบโตของเอมบริโอ (young sporophyte) ภายในต้นเเม่ซึ่ง เเตกต่างจากสาหร่าย ที่เอ็มบริโอจะ เจริญเติบโตอย่างอิสระ 6. เซลล์พืชมีผนังเซลล์ (cell wall) เป็น สารเซลลูโลส (cellulose) ที่เเข็งเเรง ห่อหุ้มอยู่ภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์

7 วิวัฒนาการของพืช พืชเกือบทุกชนิดอาศัยอยู่บนบก เเละนักวิชาการ เชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาจากสาหร่ายสีเขียวหลาย เซลล์ เพราะมีวัฏจักรชีวิตที่มีการสืบพันธุ์เเบบสลับ (alternation of generation) เหมือนกัน พืชมีการปรับตัวหลายอย่างเพื่อขึ้นมาอาศัยอยู่บน บก คือ – มีคิวติเคิล ( สารคล้ายขี้ผึ้งที่เคลือบผิวใบเเละลำ ต้น ) เพื่อลดการสูญเสียน้ำ – มีปากใบ ( stomata ) เพื่อเเลกเปลี่ยนก๊าซ – มีเนื้อเยื่อลำเลียง เพื่อลำเลียงน้ำเเละเเร่ธาตุขึ้น ไปสู่ยอด – มีเซลล์สืบพันธุ์ถูกห่อหุ้มเอาไว้หลายชั้น พืช บางชนิดยังเก็บไซโกตเอาไว้ใน อวัยวะสืบพันธุ์ เพศเมียเพื่อให้ไซโกตเจริญเป็นเอ็มบริโอก่อน จะหลุดร่วงไป งอกเป็นต้นใหม่

8 เกณฑ์ในการ จัดจำแนกพืช ไม่มีท่อ ลำเลียง มีท่อ ลำเลียง ไม่มีเมล็ดมีเมล็ด เมล็ดเปลือย (naked seed) ผลหุ้มเมล็ด (angiosperm)

9

10

11

12 กลุ่มพืชไม่มีเนื้อเยื่อ ลำเลียง (nonvascular plant)

13 Nonvascular Plant Mosses hornworts Liverworts

14 ลักษณะสำคัญ ไม่มีราก ลำต้นและใบที่แท้จริง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศยังต้อง อาศัยน้ำสำหรับให้สเปิร์มที่มีแฟล เจลลา (flagella) ว่ายไปผสมกับไข่ ต้นที่พบเห็นโดยทั่วไปคือแกมีโทไฟต์ ( มีแกมีโทไฟต์เด่น ) รูปร่างลักษณะมีทั้งที่เป็นแผ่นหรือ แทลลัส (thallus) และคล้ายลำต้นและ ใบของพืชชั้นสูง (leafy form)

15 ไรซอยด์ (rhizoid) สำหรับยึดต้นให้ติดกับ ดินและช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ ส่วนคล้ายใบ เรียก phylloid ส่วนคล้ายลำต้นเรียกว่า cauloid แกมีโทไฟต์ของไบรโอไฟต์มีสีเขียวเพราะมี คลอโรฟิลล์สามารถสร้างอาหารได้เอง เมื่อแกมีโทไฟต์เจริญเต็มที่จะสร้างเซลล์ สืบพันธุ์คือสเปิร์ม และไข่ ภายหลังการปฏิสนธิของสเปิร์มและ ไข่จะได้ไซโกตซึ่งแบ่งตัวเจริญต่อไปเป็น เอ็มบริโอและสปอร์โรไฟต์ตามลำดับ สปอโรไฟต์ของไบรโอไฟต์มีรูปร่างลักษณะ ง่าย ๆ ไม่สามารถอยู่ได้อย่างอิสระจะต้อง อาศัยอยู่บนแกมีโทไฟต์ตลอดชีวิต

16 Spore ขนาดเดียว (Homospory)

17 ดิวิชันแฮปาโทไฟตา (Division Hepatophyta) ลิเวอร์เวิร์ท

18

19

20 ดิวิชันแอนโทซีโรไฟตา (Division Anthocerophyta)

21 Hornwort

22 ดิวิชันไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt Kingdom Plantae. ลักษณะร่วมที่สำคัญ 1. เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์เเสงสร้าง อาหารได้ (muticellular photosynthesis organism) เรียกว่า ออโตโทรป (autotroph)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google