งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group

2 Company LOGO www.company.com สมาชิก นายกฤตณัฐ เกิดสว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง นายประกิต เจริญกิตติชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา คุณธรรมศักดิ์ สงวนสัจวาจา ESTATE Group

3 Company LOGO www.company.com Project Overview ESTATE Group iBoard WEB MMC/SD CARD FPGA LCD Monitor LCD Monitor Ethernet SPIz UART VGA

4 Company LOGO www.company.com WEB Interface AID Input Display Input Text Upload Clear View Browse Upload Picture

5 Company LOGO www.company.com ความคืบหน้า สามารถส่งข้อความจากหน้าเวปไปแสดงบน จอ Monitor ได้ ESTATE Group

6 Company LOGO www.company.com ความคืบหน้า สามารถแสดงสีได้มากขึ่น จากเดิม 8 สีเป็น 4096 สี ESTATE Group

7 Company LOGO www.company.com Problems ESTATE Group RAM บน FPGA ไม่พอที่จะแสดง รูปภาพขนาด 640x480 อักษรตัวแรกของแถว เยื้องลงมาจาก แถว

8 Company LOGO www.company.com แผนงาน ESTATE Group ส่วนของ iBoard - ทำส่วนแสดงรูปภาพ bitmap การส่งข้อมูล รูปภาพให้ FPGA ส่วนของ FPGA - แสดงรูปภาพออกทางจอ จากข้อมูลที่ได้รับ แก้ใขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ่น

9 Company LOGO www.company.com ESTATE Group


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO www.company.com Active Information Display Weekly Report #2 ESTATE Group.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google