งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PN.4 เลขที่ 40. นางสาววิไล โสโภกรม ชื่อเล่น น้องวิ วันเกิด 9 กุมภาพันธ์ 2524 อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PN.4 เลขที่ 40. นางสาววิไล โสโภกรม ชื่อเล่น น้องวิ วันเกิด 9 กุมภาพันธ์ 2524 อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PN.4 เลขที่ 40

2 นางสาววิไล โสโภกรม ชื่อเล่น น้องวิ วันเกิด 9 กุมภาพันธ์ 2524 อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

3 ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร B2 หมู่บ้านเอเชี่ยนเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติ แผนก สำนักงานกลุ่มงานการพยาบาล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

4 ประวัติส่วนตัว ลักษณะนิสัย คุยไม่เก่ง ยิ้มง่าย มองโลกในแง่ดี มีโลก ส่วนตัวสูง งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเที่ยว ปัจจุบัน กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

5 แนะนำบ้านเกิด..... มาแวะเที่ยวบ้านเฮา..... เมืองดอกบัวงาม จังหวัด อุบลราชธานี

6 มารู้จักกับเมืองดอกบัวงาม ( อุบลราชธานี ) “ อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อน ประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คน ดีศรีอุบล ” คำขวัญประจำ จังหวัด

7 ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด ดอกบัว ชื่อพรรณไม้ " ยาง นา " ชื่อทาง วิทยาศาสตร์ "Dipterocarpus alatus"

8 ด้านบนของธงจะมีรูปดอกบัวสี ชมพูบาน ปักอยู่บนพื้นสีชมพู ด้านล่าง จะมีอักษรสีขาว คำว่า " อุบลราชธานี " ปักอยู่บนพื้นสีเขียว ธงประจำจังหวัด

9 " ผ้ากาบบัว " เป็นชื่อผ้าใน วรรณกรรมโบราณอีสาน ซึ่งไม่อาจทราบ หรือพบในปัจจุบันแล้ว สีของผ้ากาบบัว หรือกลีบบัว จะไล่กันไปจากสีอ่อนไปถึง แก่ คือ ขาว ชมพู เทา เขียว น้ำตาลและ ชื่อของผ้ากาบบัว จะมีความหมาย และ เหมาะสมกับชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ผ้าประจำจังหวัด

10 ประเพณีที่มีชื่อเสียงของอุบลราชธานี ประเพณีแห่เทียนพรรษา

11 พรรษา คือ ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์ จะต้องปฏิบัติธรรมอยู่วัดใดวัด หนึ่งโดยตลอดจะไปค้างคืนที่วัด อื่นไม่ได้ ข้อห้ามที่ให้พระอยู่วัด ใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือนนี้ เพราะ ฤดูฝนเป็นฤดูเพาะปลูก ข้าวกล้า พืชผลของชาวบ้านกำลังเขียวขจี ถ้าพระออกเดินทางในฤดูนี้จะไป เหยียบย่ำข้าวกล้าพืชผลของ ชาวบ้านเสียหายได้ ประวัติความเป็นมาของการแห่เทียน พรรษา

12 ชาวอุบลฯ ก็เหมือนกับชาว พุทธทั่วไป เมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็ จะนำเทียนไปถวายพระ ใน สมัยก่อนยังไม่มีเทียนสำเร็จรูป ขาย ชาวบ้านจะใช้ขี้ผึ้งซึ่งได้ จากรังผึ้งมาต้มให้ละลายแล้วเอา ฝ้ายที่จะทำเป็นไส้เทียนจุ่มลงไป ในน้ำผึ้งที่ละลายนั้น ปล่อยให้ เย็นพอที่จะเอามือคลึงให้ขี้ผึ้ง โอบล้อมไส้เทียนให้เต็ม ( วิธีการ แบบนี้ชาวอุบลฯ เรียกว่า “ ฟั่น เทียน ”) จากนั้นนำมาตัดตาม ขนาดที่ต้องการ เสร็จเรียบร้อยก็ จะเป็นเทียนที่พร้อมนำไปถวาย พระได้ ประวัติความเป็นมาของการแห่เทียน พรรษา

13 เทียนพรรษา ในสมัยพระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ ประสงค์นั้นจะเป็นการทำเทียน ร่วมกันของชาวบ้านในแต่ละคุ้ม ( คุ้ม คือ กลุ่มชุมชนเล็กๆ ของ ชุมชนใหญ่ ในแต่ละหมู่บ้านจะมี หลายคุ้ม ) โดยการนำขี้ผึ้งมา รวมกัน ต้มให้ละลายแล้วเทใส่เบ้า หลอม ตกแต่งให้สวยงามแล้วใส่ คานหามหรือบรรทุกใส่เกวียน นำเข้าขบวนแล้วแห่ไปรวมกันที่ หน้าศาลากลางมณฑล พระองค์จะ ประทานรางวัลให้กับคุ้มที่ทำต้น เทียนได้สวยงาม การแห่เทียน พรรษาจึงเริ่มมีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น มา ประวัติความเป็นมาของการแห่เทียน พรรษา

14 ด้วยเหตุนี้การตกแต่งฐาน ต้นเทียนให้แปลกแตกต่างไปจาก เดิม โดยเฉพาะการตกแต่งให้เป็น รูปลอยตัว ของสัตว์ในวรรณคดี หรือเรื่องราวทางพุทธประวัติ ใน อากัปกริยาต่างๆ ก็เกิดขึ้น เช่นเดิมคุ้มที่จัดทำแบบนี้ก็ชนะ และถ้าคุ้มอื่นทำตามคุ้มที่อยาก ชนะในปีต่อไปก็จะทำให้แปลก แตกต่างๆ หรือทำให้ใหญ่ ให้มาก ขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ทางวรรณคดีหรือทาง พุทธประวัติที่ครบสมบูรณ์ในต้น เทียนต้นเดียวหรือขบวนเดียว ผู้ชมดูแล้วเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ได้อรรถรส อย่างที่เห็นและเป็นอยู่ ในปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาของการแห่เทียน พรรษา

15 สนใจเที่ยวบ้านเฮา.... บอก ได้เด้อ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt PN.4 เลขที่ 40. นางสาววิไล โสโภกรม ชื่อเล่น น้องวิ วันเกิด 9 กุมภาพันธ์ 2524 อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google