งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ.จุรีพร คงประเสริฐ 25/3/58 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ.จุรีพร คงประเสริฐ 25/3/58 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ.จุรีพร คงประเสริฐ 25/3/58 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

2

3 A Global Brief on HT,World Health Day 2013

4 พฤติกรรม สุขภาพคนไทย

5

6

7

8

9

10 สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน Obesogenic environments

11

12 ปรับ พฤติกรรม เปลี่ยน สุขภาพ

13 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องยาก ทำเพราะความเคยชิน มากกว่าทำ เพราะไม่รู้

14 การดูแล ผู้รับบริการ อย่างไรในการให้คำปรึกษาฯ 1 ทบทวนตนเอง พฤติกรรมสุขภาพและวงจรความเคยชิน ความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 2 สร้างแรงจูงใจ 3 จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง 4 แบ่งปันประสบการณ์

15 รูปแบบการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice) 5-10นาที การให้คำปรึกษาแบบสั้น(Brief Intervention) 20-30นาที การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ 40-50นาที

16

17 พฤติกรรมสุขภาพ ความเคยชิน และวงจรความเคยชิน ทุกพฤติกรรมให้อะไรบางอย่าง แม้จะสร้างปัญหาสุขภาพ ความรู้อย่างเดียวมักไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนไม่เท่ากัน การสร้างแรงจูงใจและแผนปรับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม คือ หัวใจความสำเร็จ

18


ดาวน์โหลด ppt พญ.จุรีพร คงประเสริฐ 25/3/58 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google