งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนก............................................. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนก............................................. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนก............................................. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

2 “.....( จุดเด่นของแผนก )....” บรรยาย.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ใส่รูปภาพบรรยายและจัดแบบเป็นของแต่ละแผนก

3 Strength ( จุดแข็ง ) … Weakness ( จุดอ่อน ) … Opportunities ( โอกาส ) Threats ( อุปสรรค ) … Internal Factors External Factors

4 “.....(Goal เป้าหมายของแผนก )....” ใส่รูปภาพบรรยายและจัดแบบเป็นของแต่ละแผนก

5 แผนก.................... Thank You


ดาวน์โหลด ppt แผนก............................................. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google