งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC การควบคุม แบบเดิม S1 S2 K1 วงจร ควบคุม Mot or วงจร ควบเมน K1 Mot or K2 K1K1 S3 K2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC การควบคุม แบบเดิม S1 S2 K1 วงจร ควบคุม Mot or วงจร ควบเมน K1 Mot or K2 K1K1 S3 K2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC การควบคุม แบบเดิม S1 S2 K1 วงจร ควบคุม Mot or วงจร ควบเมน K1 Mot or K2 K1K1 S3 K2

2 การควบคุม แบบใหม่ S1 S2 S3S3 K1 K2 วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC สร้างเงื่อนไข ที่ต้องการควบคุม PLC

3 ขั้นตอนการ ใช้งาน PLC ขั้นตอนการ ใช้งาน PLC 1. กำหนดการทำงานของระบบ และอุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุตว่าต้องมีอะไร บ้าง 2. เขียน FLOWCHART ขั้นตอนการ ทำงานของเครื่องจักร 3. กำหนดเบอร์ อินพุต / เอาต์พุต เขียนแบบการเดิน สายไฟเข้าอินพุต / เอาต์พุต 4. แปลงจาก FLOWCHART การทำงานของเครื่องให้ เป็น LADDER 5. ตรวจสอบการเดินสายไฟของอินพุต / เอาต์พุต ( ใช้ FORCE SET/RESET ) 6. ทดสอบโปรแกรมให้ได้ตามขั้นตอนที่เขียนหากใช้ งานได้ถูกต้องให้จัดเก็บเข้า FILE และหากใช้ไม่ได้ให้แก้ไข 7. พิมพ์โปรแกรมเก็บไว้ เพื่อเป็น ข้อมูลอ้างอิง

4 ตัวอย่างการ ใช้งาน PLC ตัวอย่างการ ใช้งาน PLC ลานจอดรถสามารถจอดรถได้ไม่เกิน 10 คัน โดยมีรถวิ่งเข้าออกตลอดเวลา ต้องการให้มีไฟแสดงเตือนติดเมื่อมีรถจอดเต็ม 10 คัน และหากรถน้อยกว่า 10 คัน ให้ไฟแสดงเตือนดับ เต็ม

5 1. กำหนดการทำงานของระบบ และอุปกรณ์อินพุต / เอาต์พุตว่าต้องมีอะไรบ้าง อินพุต วัตถุประสงค์ Sensor1 ตรวจจับ ว่ามีรถเข้า Sensor2 ตรวจจับ ว่ามีรถออก เอาต์พุต วัตถุประสงค์ Lamp รถเต็ม

6 2. เขียน FLOWCHART ขั้นตอนการ ทำงานของเครื่องจักร เริ่ม เช็ครถเข้า - ออก รถเข้า 10 คัน ไฟแสดงรถเต็มติด ครบ ไม่ครบ จบ

7 3.1 กำหนดเบอร์ อินพุต / เอาต์พุต Photo Electric Sensor NPN Sensor 1 Sensor 2 Photo Electric Sensor NPN Lamp I 000.00 I 000.0 1 O 010.0 0 + - output ใช้ PLC รุ่น CPM1A + - output

8 3.2 เขียนแบบการ เดินสายอินพุต Sensor 1 Sensor 2 Com 00 01 02 + PLC 03 04 05 CH000

9 3.3 เขียนแบบการ เดินสายเอาต์พุต PLC 01 00 COM 02 COM + CH010

10 4. แปลงจาก FLOWCHART การทำงานของเครื่องให้ เป็น LADDER เริ่ม เช็ครถเข้า - ออก รถเข้า 10 คัน ไฟแสดงรถเต็มติด ครบ ไม่ครบ จบ @ INC (38) 200 @ DEC (39) 000.00 000.01 CMP (20) 200 #0010 253.13 (010.00) 255.05 255.06 > = END ทุกครั้งที่ Sensor 1 ตรวจจับว่ามีรถเข้า ให้เพิ่มค่าใน Channel 200 ทีละ 1 ทุกครั้งที่ Sensor2 ตรวจจับว่ามีรถออก ให้ลดค่าใน Channel 200 ทีละ 1 เปรียบเทียบค่าของ Channel 200 กับ 10 ( คัน ) ถ้าหากค่าของ Channel 200 เท่ากับ หรือมากกว่า 10 ป้ายไฟจะติด Always on Flag

11 5. ตรวจสอบการเดินสายไฟของอินพุต / เอาต์พุต ( ใช้ FORCE SET/RESET ) 6. ทดสอบโปรแกรมให้ได้ตามขั้นตอนที่เขียนหากใช้ งานได้ถูกต้องให้จัดเก็บเข้า FILE และหากใช้ไม่ได้ให้แก้ไข 7. พิมพ์โปรแกรมเก็บไว้ เพื่อเป็น ข้อมูลอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC วัตถุประสงค์การ ใช้งาน PLC การควบคุม แบบเดิม S1 S2 K1 วงจร ควบคุม Mot or วงจร ควบเมน K1 Mot or K2 K1K1 S3 K2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google