งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552
ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

2 สรุปสาระสำคัญ 1.ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่าง ๆ ที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นในรูปของอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นดังต่อไปนี้ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ มีค่าดังประกาศกำหนด - ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ต้องมีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นและส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศ มีค่าดังประกาศกำหนด สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืนต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำแล้วแต่กรณี สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

5 จบการนำเสนอ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google