งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ ความเป็นมาประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ ความเป็นมาประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ ความเป็นมาประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History

2 AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3 ความเป็นมาของ อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้ง แรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้า เป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับ ที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่ม เศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มี ประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน

4 เสาหลักของ อาเซียน เสาหลักอาเซียน ประกอบด้วย 1. ประชาคมการเมืองความมั่นคง อาเซียน (ASEAN POLITICAL- SECURITY COMMUNITY หรือ APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC) 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน (ASEAN SOCIO- CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC)

5 คำขวัญของอาเซียน คือ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัต ลักษณ์ หนึ่งประชาคม

6 วัฒนธรรมของ ประเทศ มาเลเซีย

7 MALAYSIA มาเลเซีย

8 ตราแผ่นดิน ประเทศ มาเลเซีย ตราแผ่นดินตราแผ่นดินของมาเลเซีย ( มาเลย์ : Jata Negara) ประกอบด้วยส่วนหลักๆห้าส่วนคือ โล่ เสือโคร่งสองตัว พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง และดาวสีเหลือง 14 แฉก และ แถบผ้า ตราแผ่นดินของมาเลเซียนี้สืบทอดมาจากตรา แผ่นดินสหพันธรัฐมาลายาระหว่างที่เป็นอาณานิคมของ อังกฤษ ตราในปัจจุบันจึงมีอิทธิพลของตราแบบ ตะวันตกอยู่มากมาเลเซีย มาเลย์ เสือโคร่งสหพันธรัฐมาลายา อังกฤษ

9 ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสอง ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์และ ปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ( กาลิมันตัน ) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ( เมืองหลวง ) เมืองปุตราจายา ( เมืองราชการ ) และเกาะลาบวน

10 ประชากร ประเทศมาเลเซีย ประชากรทั้งหมด 26240000 คน

11 พื้นที่ประเทศ มาเลเซีย มีทั้งหมด 32,9758 ตารางกิโลเมตร

12

13 ภาษาประจำชาติ มาเลเซีย ภาษามาเลย์ หรือ ภาษา มลายู ( มาเลย์ : Bahasa Melayu) เป็นภาษากลุ่ม ออสโตรนีเชียน ที่พูด โดย ชนชาติมลายูซึ่งเป็น ชนพื้นเมือง ของคาบสมุทรมลายู ู

14 การละหมาด เป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งใน ศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺ มุสลิมทุกคน จะต้องละหมาด วันละ 5 เวลา เรียกว่า ละหมาดฟัรฎู ละหมาด หมายถึง การขอพร

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ ความเป็นมาประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Asean Economic Community History.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google