งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO

3 Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว : CRF, AF  ประวัติแพ้ยา : Ranitidine และ Ibuprofen  INR=1.9

4 ปัญหาที่พบ  วันนี้ญาติมารับยาแทน ในใบสั่งยาพบว่ามีการส่ง consult orthopedics จึงสอบถามญาติของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยยังไม่ได้ไปพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เลย เภสัชกรจึงให้ญาติพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ ดังกล่าวก่อนแล้วค่อยกลับมารับยาในภายหลัง ( ญาติได้ให้ข้อมูลว่าได้นำใบสั่งยาไปสอบถามกับ เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่บอกให้มารับยาที่ห้องจ่าย ยาผู้ป่วยนอกได้เลย )  ผู้ป่วยได้รับยา : - Orphenadrine (100) 1*2P - Tramadol (50) 1*2P  สำหรับยา Warfarin ที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รับขนาดยามี ความเหมาะสมและผู้ป่วยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการ ใช้ยา

5

6 การแก้ไข ปัญหา  จากการวิเคราะห์ปัญหาแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญของบทบาทเภสัชกรในการ ตรวจสอบใบสั่งยา ซึ่งสามารถป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยทำ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและ ครบถ้วน  ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ ใบสั่งยา


ดาวน์โหลด ppt LOGO Patient profile  ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 59 ปี  มาพบแพทย์ตามนัด  cc : ปวดแขนซ้าย ~ 4 วัน  BP : 90/68 PR : 89 bpmRR : 20 ครั้ง / นาที  โรคประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google