งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ + ลักษณะการทำงานของบ่อ + ประสิทธิภาพของการ ทำงานของบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ + ลักษณะการทำงานของบ่อ + ประสิทธิภาพของการ ทำงานของบ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ + ลักษณะการทำงานของบ่อ + ประสิทธิภาพของการ ทำงานของบ่อ

3 การสูบประสิทธิภาพ ของบ่อบาดาล 1- การสูบทดสอบด้วยอัตราคงที่ (Constant-rate well productiontest) 2- การสูบทดสอบด้วยอัตราการสูบที่เปลี่ยนแปลง (Step-drawdown well production test)

4 swsw Draw down Confined aquifer Piezometric surface Ground surface ระยะน้ำลดในบ่อ (draw down) เนื่องจาก ความดันชลศาสตร์ (Head loss) 1 -Aquifer loss 2-Well loss

5 Formatiom loss or Aquifer loss Formation loss = BQ B = Formation loss factor Q = Discharge rate

6 Well loss Well loss = CQ n C = well loss constant Q = Discharge rate

7 swsw Draw down Confined aquifer Piezometric surface Ground surface h0h0 BQ CQ n hwhw สภาวะสมดุล ระยะน้ำลดในชั้นหินอุ้มน้ำมีแรงดัน Q r 0 2¶Kb r w ln S w = h 0 – h w = + CQ n ให้ B = ln(r 0 /r w ) 2¶T S w = BQ + CQ n

8 การแปรผันของระยะน้ำลด (Sw) กับ Aquifer loss(BQ) และ Well loss(CQ n )

9 การวิเคราะห์ข้อมูล step-drawdown well production test นำ ค่า sw และ t เขียนลง semi log paper

10 อ่านค่าอัตราการสูบ (Q) ของแต่ขั้นที่ สัมพันธ์กับค่าของระยะน้ำลด (sw) จากกราฟ คำนวณค่า sw /Q การสมการ Sw = BQ + CQ n ให้ n = 2 โดย jacob ได้ Sw = BQ + CQ

11 การคำนวณ Theoretical drawdown เป็นระยะน้ำลดจาก Formation loss อย่างเดียว คือ Sw = BQ Well efficiency หรือ ประสิทธิภาพการทำงานของบ่อน้ำที่สูบทดสอบ Q/Sw Well effciency = 100 Q/BQ BQ = × 100 Sw

12


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ + ลักษณะการทำงานของบ่อ + ประสิทธิภาพของการ ทำงานของบ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google