งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer. AB 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer. AB 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer

2 AB 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวน พ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวน พ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ Page… 25Practice 1.4 ให้ A แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มชา B แทนเซตของพ่อบ้านที่ ชอบดื่มกาแฟ แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มลาและกาแฟ แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มลาหรือกาแฟ n(A) = 60 คน n(B) = 70 คน OK

3 AB 105060 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวน พ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวน พ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ Page… 25Practice 1.4 พ่อบ้านที่ชอบดื่มลาและกาแฟ = 10 คน OK

4 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ Page… 25Practice 1.4 AB ให้ A แทนเซตของใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ B แทนเซตของใช้พัดลมชนิดแขวนเพดาน B แทนเซตของใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ และ แขวนเพดาน B แทนเซตของใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ หรือ แขวนเพดาน n(A) = 60 % n(B) = 45 % OK

5 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ Page… 25Practice 1.4 AB 15% 45 % 30 % ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิด = 100 – 90 = 10 OK

6 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ Page… 25Practice 1.4 AB 15% 45 % 30 % ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียว = 75 % OK

7 Kru. Mr.Chaweng

8 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer. AB 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google