งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer

2 ให้ A แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มชา A B
Practice 1.4 Page… 25 จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ ให้ A แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มชา A B B แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มกาแฟ แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มลาและกาแฟ แทนเซตของพ่อบ้านที่ชอบดื่มลาหรือกาแฟ n(A) = 60 คน n(B) = 70 คน OK

3 Practice 1.4 Page… 25 จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟ A B 50 10 60 พ่อบ้านที่ชอบดื่มลาและกาแฟ = คน OK

4 Practice 1.4 Page… 25 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ A B ให้ A แทนเซตของใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ B แทนเซตของใช้พัดลมชนิดแขวนเพดาน B แทนเซตของใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ และ แขวนเพดาน B แทนเซตของใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ หรือ แขวนเพดาน n(A) = 60 % n(B) = 45 % OK

5 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์
Practice 1.4 Page… 25 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ A B 45% 30% 15% ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิด = 100 – 90 = 10 OK

6 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์
Practice 1.4 Page… 25 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ A B 45% 30% 15% ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียว = 75 % OK

7 Kru . Mr.Chaweng

8 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google