งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ยุคหิน หินเก่า หิน กลาง หิน ใหม่ ยุค โลหะ ยุค สำริด ยุค เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ยุคหิน หินเก่า หิน กลาง หิน ใหม่ ยุค โลหะ ยุค สำริด ยุค เหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ยุคหิน หินเก่า หิน กลาง หิน ใหม่ ยุค โลหะ ยุค สำริด ยุค เหล็ก

3 ยุคหิน ยุคหินเก่า หมายถึง มนุษย์รู้จักการนำหินก้อน ใหญ่มากะเทาะหยาบเพื่อทำเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ มนุษย์ดำรงชีวิตตามธรรมชาติด้วย การเร่ร่อนหาของป่าล่าสัตว์ ยุคหินกลาง หมายถึง มนุษย์ในยุคนี้มี วิวัฒนาการมากกว่ายุคหินเก่า นำหินมากะเทาะ มาทำให้ประณีตขึ้น เพื่อทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น ทำเครื่องปั้นดินเผา ยุคหินใหม่ หมายถึง มีการวิวัฒนาการที่ดีกว่า ยุคหินกลางทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยหิน แต่ นำมาขัดให้เรียบ เรียกว่ายุคหินขัด หรือ ยุค ขวานฟ้า รู้จักการเพาะปลูกควบคู่กับการล่าสัตว์ เลี้ยวสัตว์ มีการตั้งอยู่ที่เป็นหลักแหล่งมี ประเพณีการฝังศพเกิด

4 ยุคโลหะ ยุคสำริด ห มายถึง มนุษย์ รู้จักนำสำริด ( โลหะผสมระหว่าง ทองแดงกับดีบุก ) มาทำเป็น เครื่องมือเครื่องใช้แทน ยุคเหล็ก ห มายถึง มนุษย์ ยุคนี้มีวิวัฒนาการสูง รู้จักการ นำเหล็กมาถลุงทำเครื่องมือ เครื่องใช้แทนสำริดซึ่งเหล็กจะ มีความแข็งแกร่งว่ามีการติดต่อ กับชุมชนอื่น


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ยุคหิน หินเก่า หิน กลาง หิน ใหม่ ยุค โลหะ ยุค สำริด ยุค เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google