งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ยุคหิน ยุคโลหะ หินเก่า ยุคสำริด หินกลาง ยุคเหล็ก หินใหม่

2 ยุคหิน ยุคหินเก่า หมายถึง มนุษย์รู้จักการนำหินก้อนใหญ่มากะเทาะหยาบเพื่อทำเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ มนุษย์ดำรงชีวิตตามธรรมชาติด้วยการเร่ร่อนหาของป่าล่าสัตว์ ยุคหินกลาง หมายถึง มนุษย์ในยุคนี้มีวิวัฒนาการมากกว่ายุคหินเก่า นำหินมากะเทาะมาทำให้ประณีตขึ้น เพื่อทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น ทำเครื่องปั้นดินเผา ยุคหินใหม่ หมายถึง มีการวิวัฒนาการที่ดีกว่ายุคหินกลางทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยหิน แต่นำมาขัดให้เรียบ เรียกว่ายุคหินขัด หรือ ยุคขวานฟ้า รู้จักการเพาะปลูกควบคู่กับการล่าสัตว์ เลี้ยวสัตว์ มีการตั้งอยู่ที่เป็นหลักแหล่งมีประเพณีการฝังศพเกิด

3 ยุคโลหะ ยุคสำริด หมายถึง มนุษย์รู้จักนำสำริด (โลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก) มาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้แทน ยุคเหล็ก หมายถึง มนุษย์ยุคนี้มีวิวัฒนาการสูง รู้จักการนำเหล็กมาถลุงทำเครื่องมือเครื่องใช้แทนสำริดซึ่งเหล็กจะมีความแข็งแกร่งว่ามีการติดต่อกับชุมชนอื่น


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google