งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้เพิ่มคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล ต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศนี้ เป็น รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 ท้ายประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ให้เพิ่มประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตาม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ท้ายประกาศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี ผลต่อการประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2555

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  แนบท้าย - รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดแนบท้าย - รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2 ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำ น้ำอุ่นไฟฟ้า - ข้อมูลฉลากตู้เย็นเบอร์ 5 - ข้อมูลเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 - ข้อมูลพัดลมไฟฟ้าเบอร์ 5 ชนิดพัดลมไฟฟ้าชนิด ตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น พัดลมชนิดไฟฟ้าส่าย รอบตัว พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ - ข้อมูลหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) เบอร์ 5 - ข้อมูลหลอดผอม เบอร์ 5 - ข้อมูลของฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพ " Standby Power 1 Watt รักษ์โลก " ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ - ข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพกระติกน้ำ ร้อนไฟฟ้า - ข้อมูลหลอดแอลอีดี - ข้อมูลหม้อไอน้ำ - เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มี ประสิทธิภาพสูง - ตารางแสดงรายละเอียดการประเมินและวิเคราะห์ ผลการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์เตาหุงต้ม ในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวรุ่นใหม่ที่ ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้สำรวจดูในองค์กรว่ามีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ตัวไหนที่เข้าข่ายการประหยัดพลังงานที่ได้ ประกาศไว้ในฉบับนี้บ้าง ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้ พิจารณาตามที่ประกาศในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ ขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินที่ได้ จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google