งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to review post-marketing trial นิมิตร มรกต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to review post-marketing trial นิมิตร มรกต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to review post-marketing trial นิมิตร มรกต 1

2 Phase IV trials การทดลองยาที่วางตลาดแล้วเพื่อ –ดูผลทางเภสัชวิทยาใด ๆ –หาอุบัติการณ์ของ ADR ในประชากรกลุ่มใหญ่ หรือ –หาผลจากการให้ยาระยะยาว –และอาจศึกษาผลในประชากรที่ยังไม่เพียงพอก่อนวางตลาด เช่น เด็ก และผู้สูงอายุ ต่างจาก –Sale promotion studies –Routine post-marketing surveillance CIOMS; 2002, Guideline 14, pp. 24, 2

3 ต่างจาก...Post-marketing surveillance US FDA ให้แพทย์รายงาน ADR เข้าระบบโดย MedWatch โดยอิสระ เหตุผลคือ clinical trial (premarketing) มี subject จำนวนไม่มาก จึงต้องติดตามดู safety ในประชากรกลุ่มใหญ่ มีวิธี ระบบ ต่าง ๆ ในการทำ postmarketing surveillance ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะ company bias 3

4

5 ตัวอย่าง FDA เตือนผู้ใช้ยา Avandia รักษาเบาหวาน เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 43% FDA ให้ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ทำ “Phase IV” post-marketing study –กรณีที่ยาผ่าน fast track –กรณีที่ต้องการข้อมูลในผู้ป่วยเด็ก ต้องปรับโครงสร้างการทำงานใหม่โดยให้ หน่วยงานอิสระเป็นผู้ทำ 5

6 ปัญหา Expedited vs. Full board review ประเด็นที่นำมาทบทวนพิจารณาในโครงการวิจัย 6

7 Expedited review Categories of Research that may be reviewed by the Institutional Review Board (IRB) through an Expedited Review Procedure (1) Clinical studies of drugs and medical devices only when condition (a) or (b) is met. 7

8 (a) Research on drugs for which an investigational new drug application (21CFR Part 312) is not required. (Note: Research on marketed drugs that significantly increases the risks or decreases the acceptability of the risks associated with the use of the product is not eligible for expedited review.) 8

9 ประเด็นจริยธรรม 1.ทำเพื่อ scientific purpose หรือ marketing purpose? 2.ผู้ป่วยเต็มใจเข้าร่วมจริงหรือไม่ (voluntariness) หรือเข้าเพราะเกรงใจหมอ 3.Conflict of interest –แพทย์ทำวิจัยเพราะผลตอบแทนจากบริษัท หรือไม่? 9

10 แนวทางการพิจารณา โครงการวิจัยมี scientific merit และ design ที่ยอมรับได้ ถ้าเป็น prospective จะรับเข้าเฉพาะผู้ป่วย หลังแพทย์ตัดสินใจเรื่องยารักษาแล้ว ใช้ informed consent ที่เหมาะสม มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 10

11 มีการจัดการ COI ที่เหมาะสม –ค่าตอบแทนแพทย์เป็นไปตาม ABPI หรือ BMA –Sale ไม่เกี่ยวข้อง –งานวิจัยออกแบบโดยแผนกวิจัยของบริษัท (ไม่ใช่ แผนกการตลาด)

12

13

14 FDA request 1.พิจารณาประเด็นใดบ้างใน RCT 2.จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแบบวิจัย 3.เงื่อนไขใดที่ต้องทำ RCT 4.…. 5.…. 14

15 Recommendation ดูประเด็นใดบ้างในการทำ RCT –ทบทวนพิจารณาเหมือน Phase II, III –minimize risk ต่อผู้ป่วย และ monitor risk ต่อเนื่อง โดย DSMB หากมี risk ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ “ยอมรับ ได้” –Informed consent ต้องสื่อความชัดเจน 15

16 จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแบบวิจัย –Meta-analysis, observational studies, non- inferiority studies ล้วนมี อคติ หรือตัวกวน เงื่อนไขใดนำไปสู่ RCT เมื่อยังไม่สามารถสรุปได้จากคลังข้อมูล หรือ observational studies 16

17 มุมมอง Observational studies –บันทึกในเวชระเบียน เข้า expedited review –จัดการ COI จนไม่ก่อความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร หรือ bias results หรือไม่ให้เป็น promotional studies RCT –เข้า full board และใช้วิธีพิจารณาเช่นเดียวกับ phase II/III (scientific merit, informed consent, risk-benefit analysis, subject selection, COI) 17

18 เอกสารประกอบ 1.Ethical Issues in Studying the Safety of Approved Drugs: A Letter Report. Committee on Ethical and Scientific Issues in Studying the Safety of Approved Drugs; Institute of Medicine (2010) Free PDF was downloaded from: http://www.nap.edu/catalog/12948.htmlhttp://www.nap.edu/catalog/12948.html 2.Freeman CP. Post-marketing surveillance (Phase IV drug studies) A statement from research committee. Psychiatric bulletin (1994), 18:115-8. 3.Van Thiel GJMW and van Delden JJM. Phase IV research: innovation in needs of ethics. J Med Ethics 2008;34:415-6. 4.Fontanarosa PB et al. Post-marketing surveillance: lack of vililance, lack of trust. JAMA 2004;292:2647 [http://jama.ama- assn.org/cgi/content/full/292.21.2647v1] 18

19 5.Post marketing surveillance (PMS) guidelines. PHAP circular no.018-04 [http://www.ifpma.org/fileadmin/templates/EthicalPromotion/pdfs/P H_EN_Appendix2.pdf] 6.Postmarketing Surveillance of Prescription Drugs [www.fas.org/ota/reports/8220.pdf] 7.Rizzo M. The ethics of Phase IV clinical trials. [www.aan.com/globals/axon/assets/6110.pdf] 8.ABPI 1993. Guidelines for phase IV clinical trials. [www.abpi.org.uk/%2Fpublications%2Fpdfs%2FPhase-IV- CTs.pdf] 19


ดาวน์โหลด ppt How to review post-marketing trial นิมิตร มรกต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google