งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๔ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๔ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๔ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร ธรรมชาติในภูมิภาค ต่างๆของโลก

4 ครูธีระพล เข่งวา 3 น้ำมัน สถานการณ์ เกี่ยวกับพลังงาน : เกิดจากการทับถมของ สิ่งมีชีวิตใต้ดิน ใต้ทะเลสาบเป็นเวลา หลายร้อยล้านปี ชนิดของพลังงาน เชื้อเพลิง

5 ครูธีระพล เข่งวา 4 : มีการประมาณว่านำมันมี อยู่ในโลก ประมาณ 600 พันล้าน เมตริกตัน : ส่วนใหญ่อยู่ในทวีป เอเชีย ( แถบภูมิ ภาคตะวันออกกลาง ), ทวีปอเมริกา เหนือ, แอฟริกา, สหพันธรัฐรัสเซีย จีน, บางประเทศในทวีป เอเชีย, ออสเตรเลีย, ทวีปยุโรป.

6 ครูธีระพล เข่งวา 5 ถ่านหิน สถานการณ์ เกี่ยวกับพลังงาน : เกิดจากการทับถมของ ซากพืช ภายใต้พื้นดิน ชนิดของพลังงาน เชื้อเพลิง

7 ครูธีระพล เข่งวา 6 ภาพแสดงการเกิด ถ่านหิน

8 ครูธีระพล เข่งวา 7 ภาพแสดงการเกิด ถ่านหิน

9 ครูธีระพล เข่งวา 8 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหินพีต (Peat) เป็นถ่านหินในขั้นเริ่มต้น ของกระบวน การเกิดถ่านหิน ซากพืช บางส่วนยังสลายตัวไม่ หมด และมีลักษณะให้ เห็นเป็นลำต้น กิ่งหรือใบ มีสีน้ำตาลจนถึงสีดำมี ความชื้นสูง

10 ครูธีระพล เข่งวา 9 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Lignite หรือถ่านหินสีน้ำตาล ไม่ ค่อยแข็ง มีเปอร์เซนต์ความชื้น เขม่าควันมาก มีคุณภาพต่ำสุด จึงให้ ความร้อนน้อย กว่าถ่านหินชนิดอื่น

11 ครูธีระพล เข่งวา 10 ชนิดของถ่านหิน เป็นถ่านหินที่เกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสีน้ำตาลจนถึงดำ ลักษณะมีทั้งผิวด้าน และผิวมัน มีทั้งเนื้ออ่อนร่วนและแข็ง มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าลิกไนต์ ถ่านหินซับบิทูมินัส (Subbituminous)

12 ครูธีระพล เข่งวา 11 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Bituminous เป็นถ่านหินที่มีอายุและ คุณภาพ ปานกลาง มีสีดำ ให้ ความร้อนสูงขึ้น มีเขม่าควันมาก ใช้กัน อย่างแพร่หลาย

13 ครูธีระพล เข่งวา 12 ชนิดของถ่านหิน ถ่านหิน Anthracite เป็นถ่านหินซึ่งแข็งที่สุด สีดำ มีแวววาวเป็นมัน ให้ความร้อนสูงสุด มี ควันน้อย

14 ครูธีระพล เข่งวา 13 แสดงสัดส่วนปริมาณถ่านหินใน ภูมิภาคต่างๆ

15 ครูธีระพล เข่งวา 14 ข้อมูลการผลิตและบริโภค ถ่านหิน

16 ครูธีระพล เข่งวา 15 แก๊ส ธรรมชาติ สถานการณ์ เกี่ยวกับพลังงาน : แหล่งกำเนิด เช่นเดียวกับน้ำมันแต่อยู่ ในรูปของแก๊ส การ นำไปใช้จึงต้องส่ง ไปตามท่อ ทำให้ต้นทุน สูง

17 ครูธีระพล เข่งวา 16 สัดส่วนปริมาณแก๊สธรรมชาติใน ภูมิภาคต่างๆ

18 ครูธีระพล เข่งวา 17 ข้อมูลการผลิตและบริโภค แก๊สธรรมชาติ

19 ครูธีระพล เข่งวา 18 พลังงาน ปรมาณู สถานการณ์ เกี่ยวกับพลังงาน : เป็นพลังงานที่ได้จาก นิวเคลียสของแร่ ธาตุบางชนิด เช่น ธาตุ ยูเรเนียม 234 คาร์บอน 14 และไอโอได 132

20 ครูธีระพล เข่งวา 19 พลังงาน น้ำ สถานการณ์ เกี่ยวกับพลังงาน : ปัจจุบันมีการใช้พลังงานน้ำ ผลิตกระแส ไฟฟ้าลดน้อยลง โดย ประเทศที่มีการใช้ พลังงานน้ำมาก เช่น แคนาดา, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, บราซิล, นิวซีแลนด์ เป็นต้น

21 ครูธีระพล เข่งวา 20 การผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังน้ำ

22 ครูธีระพล เข่งวา 21 ปัจจุบันเขื่อนที่ใช้ผลิต กระแสไฟฟ้า พลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน โลก คือ ………………………….. …………………………… ………. กั้นแม่น้ำปารานาที่อยู่ ระหว่างประเทศ อาร์เจนตินาและ ปารากวัย เขื่อนอิไทพุ (Itaipu Dam)

23 ครูธีระพล เข่งวา 22 พลังงานความ ร้อนใต้ภิภพ (Geothermal energy) สถานการณ์ เกี่ยวกับพลังงาน : สามารถนำมาผลิต กระแสไฟฟ้าได้ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์, อิตาลี, เม็กซิโก, ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และ ไอซ์แลนด์

24 ครูธีระพล เข่งวา 23 พลังงาน ลม สถานการณ์ เกี่ยวกับพลังงาน : ใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ( มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย ) เยอรมัน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และอินเดีย

25 ครูธีระพล เข่งวา 24 กราฟแสดงการใช้ พลังงาน

26 ครูธีระพล เข่งวา 25 การใช้ประโยชน์จาก พลังงาน การใช้สำหรับชุมชน บ้านเรือน และร้านค้า การใช้สำหรับโรงงาน อุตสาห - กรรม การใช้สำหรับการ คมนาคมขนส่ง

27 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 26 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระพล เข่งวา เรื่อง : สถานการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ภูมิภาค ต่างๆของโลก ( ๔ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google