งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

911 Police 191 911 Police 191 911 Police 191 ประเภทของ การคิด 1. การคิดโดยไม่มี จุดมุ่งหมาย หรือเรียกว่า ความคิดแบบเชื่อมโยง เป็นการคิดที่ไม่มี จุดมุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "911 Police 191 911 Police 191 911 Police 191 ประเภทของ การคิด 1. การคิดโดยไม่มี จุดมุ่งหมาย หรือเรียกว่า ความคิดแบบเชื่อมโยง เป็นการคิดที่ไม่มี จุดมุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 911 Police 191

3 911 Police 191

4 911 Police 191 ประเภทของ การคิด 1. การคิดโดยไม่มี จุดมุ่งหมาย หรือเรียกว่า ความคิดแบบเชื่อมโยง เป็นการคิดที่ไม่มี จุดมุ่งหมาย เป็นอิสระจาก การถูกกำหนดด้วย เงื่อนไขภายนอก แบ่งเป็น 1.1 การคิดเชื่อมโยงเสรี (Free Associative Thinking) 1.2 การคิดเชื่อมโยงควบคุม (Controlled Association) 1.3 การฝันเฟื่อง (Fantasy) 1.4 การฝัน (Dream) 2. การคิดที่นำโดย เป้าหมาย เป็นการคิดที่ เกิดขึ้นเมื่อเราต้องการ คำตอบหรือวิถีทางที่ สมเหตุสมผลในการ แก้ปัญหา การคิดชนิดนี้ ถือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจน

5 911 Police 191

6 911 Police 191

7 911 Police 191

8 911 Police 191

9


ดาวน์โหลด ppt 911 Police 191 911 Police 191 911 Police 191 ประเภทของ การคิด 1. การคิดโดยไม่มี จุดมุ่งหมาย หรือเรียกว่า ความคิดแบบเชื่อมโยง เป็นการคิดที่ไม่มี จุดมุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google