งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำใน แปลงหญ้าแพงโกลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำใน แปลงหญ้าแพงโกลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำใน แปลงหญ้าแพงโกลา

2 เทคนิคการจัดการ ควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโก ลาขนาดใหญ่ หลักการและเหตุผล หญ้าแพงโกลาเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มี อายุหลายปี เป็นพืชอาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิต ดีในพื้นที่ลุ่ม แต่ไม่ชอบพื้นที่น้ำท่วมขัง การ ปลุกแต่ละครั้งควรวางแผนการจัดการ ควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลาให้ดี หาก ไม่มีการวางแผนการจัดการควบคุมน้ำใน แปลงหญ้าแพงโกลา จะทำให้เกิดปัญหาใน เรื่องการจัดการน้ำและปัญหาวัชพืช

3 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบการจัดการน้ำเข้า น้ำ ออก ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนวัชพืชที่มีสาเหตุจาก การเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย แปลงผลิตหญ้าแพงโกลาที่มีระบบ การจัดการควบคุมน้ำที่ดี

4 วิธีดำเนินการ 1. วัดพื้นที่แบ่งแปลง

5 2. ทำคันนา

6

7

8 3. ทำร่องน้ำตามไหล่ถนน

9

10

11

12 4. ทำร่องน้ำและคันนาคู่

13 5. ทำเนินขึ้นลงระหว่างแปลง และปิดมุมคันนา

14

15

16 6. ไถพรวน

17 7. ทำเทือก

18

19

20

21 8. วางรางน้ำ

22 สถานที่ดำเนินการ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ผลที่ได้รับ ได้แปลงผลิตหญ้าแพงโกลา ที่ดี ระบบการจัดการน้ำที่มี ประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องวัชพืช ได้ถนน

23

24

25

26

27 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ สุโขทัย ขอนำเสนอ เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำใน แปลงหญ้าแพงโกลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google