งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลา
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ขอนำเสนอ เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลา

2 เทคนิคการจัดการ ควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลาขนาดใหญ่
หลักการและเหตุผล หญ้าแพงโกลาเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีอายุหลายปี เป็นพืชอาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิตดีในพื้นที่ลุ่ม แต่ไม่ชอบพื้นที่น้ำท่วมขัง การปลุกแต่ละครั้งควรวางแผนการจัดการควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลาให้ดี หากไม่มีการวางแผนการจัดการควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลา จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการน้ำและปัญหาวัชพืช

3 วัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนวัชพืชที่มีสาเหตุจากการเกิดน้ำท่วมขัง
เพื่อจัดระบบการจัดการน้ำเข้า น้ำออก ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนวัชพืชที่มีสาเหตุจากการเกิดน้ำท่วมขัง เป้าหมาย แปลงผลิตหญ้าแพงโกลาที่มีระบบการจัดการควบคุมน้ำที่ดี

4 วิธีดำเนินการ 1. วัดพื้นที่แบ่งแปลง
วิธีดำเนินการ วัดพื้นที่แบ่งแปลง

5 2. ทำคันนา

6

7

8 3. ทำร่องน้ำตามไหล่ถนน

9

10

11

12 4. ทำร่องน้ำและคันนาคู่

13 5. ทำเนินขึ้นลงระหว่างแปลง และปิดมุมคันนา

14

15

16 6. ไถพรวน

17 7.ทำเทือก

18

19

20

21 8.วางรางน้ำ

22 สถานที่ดำเนินการ ผลที่ได้รับ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย
ได้แปลงผลิตหญ้าแพงโกลาที่ดี ระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องวัชพืช ได้ถนน

23

24

25

26

27 จบการนำเสนอ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการจัดการควบคุมน้ำในแปลงหญ้าแพงโกลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google