งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ใช้สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว แก้สถานการณ์ หรือปัญหาได้

3 อายุบุษบา ถ้า นลินีอายุ 28 ปี วิธีทำ เท่าของ 12. นลินีมี อายุเป็น ให้บุษบาจะ มีอายุ นลินี = y ปี บุษบา 4 7 4 7 28 y บุษบาจะมี อายุกี่ปี

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1 = y 49 = y 28 = y 4 7 28 = y 4 7 ÷ 4 7 ÷ 4 7 × 7 4 บุษบาอายุ 49 ปี 28 7

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 13. เศษสองส่วนสามของส่วนที่ วิธีทำ n( ) - 20= 12 ให้เจริญมี อายุ n ปี 2 3 เจริญมีอายุมากกว่า จริยาเท่ากับ 12 ถ้าจริยาอายุ 20 ปี เจริญอายุกี่ปี

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล + 20 เจริญมีอายุ 38 ปี n = 38 n ( ) -20=12 2 3 ( ) n - 20 =12 2 3 ÷ 2 3 × 3 2 ÷ 2 3 n - 20 =12 n - 20 = 18 + 20

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 14. เมื่อ 3 ปีที่แล้วบุตรมีอายุ เป็นหนึ่งในหกของอายุของบิดา ถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุ 8 ปี จงหาอายุปัจจุบันของบิดา แนวคิดปัจจุบันบุตรมี อายุ 8 ปี 3 ปีที่แล้ว บุตรอายุ 8 – 3 = 5 ปี

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ให้ปัจจุบันบิดา อายุเป็น x ปี 3 ปีที่แล้วบิดามีอายุ 8 – 3 x - 3 ( ) x – 3 ปี = หนึ่งในหกของ อายุบิดา เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บุตรมีอายุเป็น 1 6

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 17. พิทักษ์มีเงิน จำนวนหนึ่ง ใช้ เงินครึ่งหนึ่งของที่มี อยู่ซื้อหนังสือ ซื้อขนมอีก 3 บาท ปรากฏว่าเขา เหลือเงิน 6 บาท เดิม มีเงินเท่าไร แนวคิด ให้พิทักษ์มี เงิน x บาท ใช้เงินซื้อ หนังสือ 1 2 x บาท

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เวลาที่เคยใช้ตัดจนเสร็จแต่มีงานอื่น 18. ศักดิ์ตัดหญ้า สนามใช้เวลา 2 3 ให้ยุทธตัดหญ้าต่อยุทธใช้เวลา 2 ตัดหญ้าครั้งนี้ใช้เวลา 5 ชั่วโมง จงหาถ้าศักดิ์ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วิธีทำให้ศักดิ์ตัด หญ้าคนเดียว ของเวลาที่เคยใช้ + ใช้เวลา y ชั่วโมง ยุทธตัดหญ้าต่อใช้เวลา 2 ชั่วโมง 5 ศักดิ์ตัด หญ้าใช้เวลา 2 3 ศักดิ์ตัด หญ้าใช้เวลา 2 3 y ชั่วโมง 2 3 y = 2

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 3 = 3 = y y = 9 2 - 2= 5 1 2 ÷ 2 3 ÷ 2 3 × 3 2 ศักดิ์ตัดคนเดียว 5 = + 2 3 y 2 + 2 3 y 2 - 2 2 3 y 4 ชั่วโมง

13 19. ต่อและต้อช่วย สะสมเงินไว้ซื้อ ของขวัญวันเกิดให้คุณ แม่ เป็นเงิน 630 บาท เหลือเงิน อยู่ อีก 135 บาท ถ้าต่อสะสมเงินได้ 440 บาท จงหาว่าต้อสะสมเงินได้ เท่าไร วิธีทำ n + 440 = 630 ให้ต้อสะสมเงิน ได้ n บาท + 135

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด หน้า 172 ข้อ 14,17,19 หน้า 173 ข้อ 21


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) สมการเชิงเส้นตัว แปรเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google