งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แก้สถานการณ์หรือปัญหาได้

3 4 7 y ปี 4 y 7 12.นลินีมีอายุเป็น เท่าของ อายุบุษบา ถ้านลินีอายุ 28 ปี
อายุบุษบา ถ้านลินีอายุ 28 ปี บุษบาจะมีอายุกี่ปี y ปี วิธีทำ ให้บุษบาจะมีอายุ 4 7 y 28 นลินี = บุษบา

4 y 28 y 28 28 × = y y = บุษบาอายุ 49 ปี = 4 7 1 ÷ 4 7 4 7 ÷ 4 7 = 7 4 7
บุษบาอายุ ปี

5 2 3 ( ) n - 20 = 12 เศษสองส่วนสามของส่วนที่
เจริญมีอายุมากกว่าจริยาเท่ากับ 12 ถ้าจริยาอายุ 20 ปี เจริญอายุกี่ปี ให้เจริญมีอายุ n ปี วิธีทำ 2 3 ( ) n - 20 = 12

6 n ( ) - 20 = 12 2 3 2 3 ÷ 2 3 ÷ 2 3 ( ) n - 20 = 12 × 3 2 n - 20 = 12 n - 20 = 18 + 20 + 20 n 38 = เจริญมีอายุ ปี

7 8 – 3 = 5 ปี เมื่อ 3 ปีที่แล้วบุตรมีอายุ เป็นหนึ่งในหกของอายุของบิดา
ถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุ ปี จงหาอายุปัจจุบันของบิดา แนวคิด ปัจจุบันบุตรมีอายุ 8 ปี 3 ปีที่แล้วบุตรอายุ 8 – 3 = 5 ปี

8 x – 3 ปี 1 6 ให้ปัจจุบันบิดาอายุเป็น x ปี 3 ปีที่แล้วบิดามีอายุ
3 ปีที่แล้วบิดามีอายุ เมื่อ 3 ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็น หนึ่งในหกของอายุบิดา 1 6 8 – 3 = x - 3 ( )

9 x บาท พิทักษ์มีเงินจำนวนหนึ่ง ใช้
พิทักษ์มีเงินจำนวนหนึ่ง ใช้ เงินครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ซื้อหนังสือ ซื้อขนมอีก 3 บาท ปรากฏว่าเขา เหลือเงิน 6 บาท เดิมมีเงินเท่าไร ให้พิทักษ์มีเงิน x บาท แนวคิด 1 2 x บาท ใช้เงินซื้อหนังสือ

10 18. ศักดิ์ตัดหญ้าสนามใช้เวลา เวลาที่เคยใช้ตัดจนเสร็จแต่มีงานอื่น
2 3 18. ศักดิ์ตัดหญ้าสนามใช้เวลา เวลาที่เคยใช้ตัดจนเสร็จแต่มีงานอื่น ให้ยุทธตัดหญ้าต่อยุทธใช้เวลา 2 ตัดหญ้าครั้งนี้ใช้เวลา 5 ชั่วโมง จงหาถ้าศักดิ์ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมง

11 y 2 y ชั่วโมง 3 2 5 + = 3 วิธีทำ ให้ศักดิ์ตัดหญ้าคนเดียว
ศักดิ์ตัดหญ้าใช้เวลา 2 3 y + 2 = 5 2 3 ของเวลาที่เคยใช้ ศักดิ์ตัดหญ้าใช้เวลา ยุทธตัดหญ้าต่อใช้เวลา 2 ชั่วโมง

12 5 = + 2 3 y 2 3 y - 2 = 5 - 2 + 2 ÷ 2 3 ÷ 2 3 2 3 y = 3 × 3 2 y = 3 9 2 y = 1 ชั่วโมง ศักดิ์ตัดคนเดียว 4 2

13 n + = + 440 630 135 ให้ต้อสะสมเงินได้ n บาท วิธีทำ
19. ต่อและต้อช่วยสะสมเงินไว้ซื้อ ของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ เป็นเงิน 630 บาท เหลือเงิน อยู่อีก บาท ถ้าต่อสะสมเงินได้440 บาท จงหาว่าต้อสะสมเงินได้เท่าไร ให้ต้อสะสมเงินได้ n บาท วิธีทำ n + 440 = + 630 135

14 แบบฝึกหัด หน้า 172 ข้อ 14,17,19 หน้า 173 ข้อ 21


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google