งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัด ปทุมธานี สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร รวม 153 แห่ง สหกรณ์ 119 แห่ง ดำเนิน ธุรกิจ 108 แห่ง ไม่ นำมา จัด 8 แห่ง นำมา จัด 100 แห่ง ผ่าน 74 แห่ง ไม่ผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัด ปทุมธานี สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร รวม 153 แห่ง สหกรณ์ 119 แห่ง ดำเนิน ธุรกิจ 108 แห่ง ไม่ นำมา จัด 8 แห่ง นำมา จัด 100 แห่ง ผ่าน 74 แห่ง ไม่ผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จังหวัด ปทุมธานี สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร รวม 153 แห่ง สหกรณ์ 119 แห่ง ดำเนิน ธุรกิจ 108 แห่ง ไม่ นำมา จัด 8 แห่ง นำมา จัด 100 แห่ง ผ่าน 74 แห่ง ไม่ผ่าน 26 แห่ง ให้ผ่าน ปี 55 3 แห่ง ให้ผ่าน ปีถัดไป 23 แห่ง ไม่ดำเนิน ธุรกิจ 4 แห่ง ชำระ บัญชี 7 แห่ง กลุ่ม เกษตร กร 34 แห่ง ดำเนิน ธุรกิจ 14 แห่ง ไม่ นำมา จัด 0 แห่ง นำมา จัด 14 แห่ง ผ่าน 9 แห่ง ไม่ผ่าน 5 แห่ง ให้ผ่าน ปี 55 2 แห่ง ให้ผ่าน ปีถัดไป 3 แห่ง ไม่ดำเนิน ธุรกิจ 9 แห่ง ชำระ บัญชี 11 แห่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt จังหวัด ปทุมธานี สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร รวม 153 แห่ง สหกรณ์ 119 แห่ง ดำเนิน ธุรกิจ 108 แห่ง ไม่ นำมา จัด 8 แห่ง นำมา จัด 100 แห่ง ผ่าน 74 แห่ง ไม่ผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google