งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ 4.2

2 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  เริ่มจาก คลิกเมนู Start > คลิก Printers and Faxs 1. คลิก เมนู Start

3 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  คลิกเม้าส์ขวาที่ ไอคอนเครื่องพิมพ์ คือ [ Brother HL-2040 series ] ( เครื่องพิมพ์ที่จะตั้งเป็นเครื่องพิมพ์แม่ข่าย ) 2. คลิก เม้าส์ขวา

4 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  คลิกเลือก Sharing : เพื่อตั้งค่าให้เป็น เครื่องพิมพ์แม่ข่าย นั่นเอง 3. คลิก

5 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  จะปรากฏหน้าต่าง Brother HL-2040 series Properties ขึ้นมา 4.

6 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  คลิก Share this printer 5. คลิก

7 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ตามต้องการในช่อง Share name : จากตัวอย่าง ตั้งเป็น HL2040 6. กรอก ชื่อ : HL2040

8 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  คลิกปุ่ม OK 7. คลิก

9 แผนกคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ ข่าย  หลังจากการตั้งค่า ไอคอนเครื่องพิมพ์จะ ปรากฏรูปมือช้อนอยู่ข้างใต้ แสดงว่า เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ข่าย เรียบร้อย 8.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ให้เป็นเครื่องพิมพ์แม่ข่าย แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google