งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. อลิสา เพชรผสมทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 10 ด. ญ. ศิริรัชน์ วงจันแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. อลิสา เพชรผสมทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 10 ด. ญ. ศิริรัชน์ วงจันแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. อลิสา เพชรผสมทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 10 ด. ญ. ศิริรัชน์ วงจันแก้ว ชั้น ม.1/12 เลขที่ 11

2 คุณลักษณะโดดเด่น เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารช่วยใหการ ทำงานรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ - คุณลักษณะโดดเด่น ที่สุดที่ทำให้เทคโนโลยี สารสนเทศได้รับความนิยม มากซึ่งนำไปสู่การใช้งาน อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

3 ระบบการทำงานการรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ - ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มี ความถูกต้องและแม่นยำสูงมาก หากไม่ มีการป้อนข้อมูล ผิดพลาดน้อยมาก เช่น การคำนวณ ภาษีของกรมสรรพากร - การทำงานของเทคโนโลยี สารสนเทศนั้นมีความเร็วสูง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทำงาน ได้เร็วมากใช้เวลาน้อยแต่ได้ปริมาณ งานมาก ตัวอย่างเช่น การ ตรวจข้อสอบเข้ามหาลัย

4 ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ - อำนวยความสะดวกในด้านการ ติดต่อสื่อสาร โดยการสนทนา ส่ง ข้อความ ส่งข้อมูลข่าวสาร - อำนวยความสะดวกในด้าน การคมนาคมและขนส่ง เช่นการ จองตั๋วรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ - อำนวยความสะดวกในด้านการ ชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น การชำระค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยให้การทำงานรวดเร็วถูกต้องและ แม่นยำ จบค่ะ …


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ จัดทำโดย ด. ญ. อลิสา เพชรผสมทอง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 10 ด. ญ. ศิริรัชน์ วงจันแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google