งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อ บริการปฐมภูมิ. หญิงวัย ทอง ลูกค้าส่วนใหญ่หน่วยบริการ ปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อ บริการปฐมภูมิ. หญิงวัย ทอง ลูกค้าส่วนใหญ่หน่วยบริการ ปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อ บริการปฐมภูมิ

2

3

4

5 หญิงวัย ทอง ลูกค้าส่วนใหญ่หน่วยบริการ ปฐมภูมิ

6 การศึกษา น้อย รายได้ น้อย

7 เป็นสถานที่ที่ให้การดูแลโรค ง่าย ๆ เป็นสถานที่รักษาพยาบาล เบื้องต้นก่อนส่งไป โรงพยาบาล เป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้าน 3 มุมที่ประชาชนมองหน่วยบริการปฐมภูมิ

8 ใกล้บ้าน บริการฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย บริการเร็วกว่า โรงพยาบาล ประหยัดเวลา เป็นมิตรกว่า โรงพยาบาล 5 เหตุผลที่ไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

9 ไม่มีหมอ เครื่องมือ / ยาไม่เพียงพอ ไม่เชื่อฝีมือในการรักษา ของเจ้าหน้าที่ 5 เหตุผลที่ไม่ไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

10 ปวดกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดิน หายใจ ผิวหนัง 3 โรคที่คนไว้วางใจใช้บริการที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ


ดาวน์โหลด ppt ประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อ บริการปฐมภูมิ. หญิงวัย ทอง ลูกค้าส่วนใหญ่หน่วยบริการ ปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google