งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Zhuge Liang = [ ขงเบ้ง ] Sima Yi= [ สุมาอี้ ] Zhou Yu= [ จิวยี่ ] Shu= [ จ๊กก๊ก ] Wei= [ วุยก๊ก ] Wu= [ ง่อก๊ก ] Rise of The 3 Kingdoms= [ กำเนิดสามก๊ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Zhuge Liang = [ ขงเบ้ง ] Sima Yi= [ สุมาอี้ ] Zhou Yu= [ จิวยี่ ] Shu= [ จ๊กก๊ก ] Wei= [ วุยก๊ก ] Wu= [ ง่อก๊ก ] Rise of The 3 Kingdoms= [ กำเนิดสามก๊ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Zhuge Liang = [ ขงเบ้ง ] Sima Yi= [ สุมาอี้ ] Zhou Yu= [ จิวยี่ ] Shu= [ จ๊กก๊ก ] Wei= [ วุยก๊ก ] Wu= [ ง่อก๊ก ] Rise of The 3 Kingdoms= [ กำเนิดสามก๊ก ] Puzzle= [Puzzle] Your mobile pocket heroes await you= [ วีรบุรุษรอคุณอยู่ในมือถือของ คุณ ]

2 Choose your Play Style= [ เลือกวิธีการเล่น ] Drag & Drop= [Drag & Drop] Point & Touch= [Point & Touch]

3 World Boss Fight= [ ต่อสู้กับบอสโลก ] Massive Player Battles= [ สงครามผู้เล่นอัน ยิ่งใหญ่ ] Epic Rewards= [ รางวัลมหากาพย์ ]

4 More than 300 Heroes to collect= [ วีรบุรุษมากว่า 300 นาย ให้ สะสม ] Awaken the hero within you= [ ปลุกวีรบุรุษในตัวคุณ ]

5 Faction Battles= [ สงครามระหว่าง ก๊ก ] Earth x Fire x Water= [ ธาตุไม้ x ธาตุน้ำ x ธาตุไฟ ] Light x Dark= [ ธาตุแสง x ธาตุ มืด ] Shu, Wei, Wu, Other States? Who shall reign supreme= [ จ๊กก๊ก, วุยก๊ก, ง่อก๊ก, ก๊กอื่นๆ ? ใครจะได้เป็นผู้ปกครอง สูงสุด ]


ดาวน์โหลด ppt Zhuge Liang = [ ขงเบ้ง ] Sima Yi= [ สุมาอี้ ] Zhou Yu= [ จิวยี่ ] Shu= [ จ๊กก๊ก ] Wei= [ วุยก๊ก ] Wu= [ ง่อก๊ก ] Rise of The 3 Kingdoms= [ กำเนิดสามก๊ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google