งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบ ของ คอมพิวเตอร์. หน่วยรับข้อมูล เข้า หน่วยรับข้อมูล เป็นอุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบ ของ คอมพิวเตอร์. หน่วยรับข้อมูล เข้า หน่วยรับข้อมูล เป็นอุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบ ของ คอมพิวเตอร์

2 หน่วยรับข้อมูล เข้า

3 หน่วยรับข้อมูล เป็นอุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ แผงแป้นอักขระ และเมาส์ อุปกรณ์รับเข้าในปัจจุบันมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการ ในการนำเข้าที่ต่างๆ กัน เราอาจแบ่งเป็นประเภทของ อุปกรณ์รับเข้า ได้ดังนี้ 1. อุปกรณ์รับเข้าแบบกด 2. อุปกรณ์รับเขัาแบบชี้ตำแหน่ง 3. อุปกรณ์รับเข้าแบบปากกา 4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส 5. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ 6. อุปกรณ์รับเข้าแบบจำเสียง

4

5 1. อุปกรณ์รับเข้าแบบกด * แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด

6 2. อุปกรณ์รับเขัาแบบชี้ตำแหน่ง * เมาส์

7 3. อุปกรณ์รับเข้าแบบปากกา * ปากกาแสง

8 4. อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส * จอภาพสัมผัส

9 5. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ * เครื่องอ่านรหัส แท่ง

10 6. อุปกรณ์รับเข้าแบบจำเสียง * อุปกรณ์วิเคราะห์เสียงพูด

11 หน่วยประมวลผล กลาง

12 หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำ คำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และ กระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัส เลขฐานสอง ประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ 1. หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่านข้อมูล ระหว่างหน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไกการทำงาน ทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกา เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน 2. หน่วยคำนวน เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองมา ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ เช่น การบวก การลบ การเปรียบเทียบ และ การสลับตัวเลข เป็นต้นการคำนวณทำได้ เร็วตามจังหวะการควบคุม ของหน่วยควบคุม

13

14 * CPU

15 หน่วยความจำ หลัก

16 คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วย ประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำ ชนิดนี้จะเก็บ ข้อมูล และชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผล และมีกระแสไฟฟ้า เมื่อปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วย ความจำนี้จะหายไปด้วย หน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็นชนิดที่ทำมา จากสารกึ่งตัวนำ หน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่เก็บข้อมูล ได้มาก และสามารถให้หน่วยประมวลผลกลาง นำข้อมูลมาเก็บ และ เรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว แบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูล 1. หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ คือถ้าเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไฟฟ้าดับ คือไม่มีไฟฟ้า จ่ายให้ กับวงจรหน่วยความจำ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไปหมด 2. หน่วยความจำไม่ลบเลือน คือ หน่วยความจำเก็บข้อมูลได้ โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร

17

18 * รอม

19 * แรม

20 หน่วยความจำรอง

21 หน่วยความจำรอง ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำงาน ติดต่อ อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมีความจุมาก และมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก คือ ทำงานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที ข่าวสารหรือข้อมูลที่จะ เก็บไว้ในส่วนความจำนั้นเป็นรหัสแทนเลขฐานสอง คือ ๐ กับ ๑ ซึ่งต้องเก็บไว้เป็นกลุ่ม ๆ และมีแอดเดรสตามที่กำหนด เพื่อ ความสะดอกขอนิยามไว้

22

23 * ฮาร์ดดิสก์

24 * หน่วยความจำ แบบแฟลช

25 หน่วยส่งออก

26 หน่วยส่งออก คือ มีอุปกรณ์ส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก หน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็น ทางอุปกรณ์ส่งออก อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

27

28 * จอภาพ

29 * ลำโพง

30

31


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบ ของ คอมพิวเตอร์. หน่วยรับข้อมูล เข้า หน่วยรับข้อมูล เป็นอุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google