งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์

2 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการทาง สายตา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการทาง สายตา วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ อักษรเบรลล์กระ เบื้อง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ อักษรเบรลล์กระ เบื้อง ข้อดี ข้อดี สามารถบอกเส้นทางการเดินแก่ผู้พิการ ทางสายตา สามารถบอกเส้นทางการเดินแก่ผู้พิการ ทางสายตา ข้อเสีย ข้อเสีย ผู้พิการสายตาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าทางที่ เดินไปคือที่ใดหากยังไม่เคยไป ผู้พิการสายตาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าทางที่ เดินไปคือที่ใดหากยังไม่เคยไป

3 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น

4 แผนที่อักษรเบรลล์ แผนที่อักษรเบรลล์ แผนที่อักษรเบรลล แผนที่อักษรเบรลลข้อดี - สามารถบอกตำแหน่งของแต่ละสถานที่ได้ ข้อเสีย ข้อเสีย - ใช่การจำในการจำตำแหน่งซึ่งมีอาการหลงลืมได้

5 ราวจับมีปุ่มอักษรเบรลล ข้อดี - สามารถ บอกสถานที่ ที่จะไปได้เป็น การนำทาง โดยง่าย ปลอดภัย ข้อเสีย - มีข้อจำกัด ในการติดตั้ง - ไม่ค่อยพบ เห็นราวจับที่ มีอักษรเบรล์ ประกอบอยู่ ด้วย

6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คุณภาพชีวิต ผู้พิการทางสายตา

7

8


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google