งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและ การสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและ การสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและ การสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล
21 และ 43 แฟ้ม ( ข้อมูลการให้บริการเดือนกรกฎาคม 2556 )

2 สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล
ข้อมูล 43 แฟ้ม ทั้งหมด 32 แห่ง อำเภอเมือง จำนวน 7 แห่ง อำเภอควนโดน จำนวน 5 แห่ง อำเภอควนกาหลง จำนวน 4 แห่ง อำเภอท่าแพ จำนวน 4 แห่ง อำเภอละงู จำนวน 8 แห่ง อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 4 แห่ง

3 อำเภอควนโดน จำนวน 5 แห่ง 1. รพช.ควนโดน (11402)
อำเภอเมือง จำนวน 7 แห่ง 1. รพท.สตูล (10746) 2. รพ.สต.คลองขุด (09604) 3. รพ.สต.ควนขัน (09605) 4. รพ.สต.ตันหยงกลิง (09610) 5. รพ.สต.เจ๊ะบิลัง (09614) 6. รพ.สต.ปูยู (09618) 7. รพ.สต.วังเพนียด (09620) อำเภอควนโดน จำนวน 5 แห่ง 1. รพช.ควนโดน (11402) 2. รพ.สต.ควนโดน (09621) 3. รพ.สต.ย่านซื่อ (09622) 4. รพ.สต.กุบังปะโหลด (09623) 5. รพ.สต.วังประจัน (09624)

4 อำเภอควนกาหลง จำนวน 4 แห่ง 1. รพช.ควนกาหลง (11403)
อำเภอควนกาหลง จำนวน 4 แห่ง 1. รพช.ควนกาหลง (11403) 2. รพ.สต.ควนกาหลง (09625) 3. รพ.สต.บ้านเหนือคลอง (14097) 4. pcu บ้านซอย 7 (99751) อำเภอท่าแพ จำนวน 4 แห่ง 1. รพช.ท่าแพ (11404) 2. รพ.สต.สาคร (09631) 3. รพ.สต.บ้านแป-ระใต้ (09633) 4. pcu ท่าแพ (24058)

5 อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 4 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า (11406)
อำเภอละงู จำนวน 8 แห่ง 1. รพช.ละงู (11405) 2. รพ.สต.ห้วยไทร (09635) 3. รพ.สต.บ้านในเมือง (09636) 4. รพ.สต.เขาขาว (09637) 5. รพ.สต.ทุ่งไหม้ (09640) 6. รพ.สต.น้ำผุด (09641) 7. รพ.สต.แหลมสน (09642) 8. pcu กำแพง (77707) อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 4 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า (11406) 2. รพ.สต.นาทอน (09643) 3. รพ.สต.วังตง (09644) 4. รพ.สต.ขอนคลาน (09645)

6 สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล
ข้อมูล 21 แฟ้ม ทั้งหมด 7 แห่ง อำเภอเมือง จำนวน 2 แห่ง - รพท.สตูล , รพ.สต.ปูยู อำเภอควนโดน จำนวน 1 แห่ง - รพช.ควนโดน อำเภอควนกาหลง จำนวน 1 แห่ง - รพช.ควนกาหลง

7 สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล
ข้อมูล 21 แฟ้ม ทั้งหมด 7 แห่ง อำเภอท่าแพ จำนวน 1 แห่ง - รพช.ท่าแพ อำเภอละงู จำนวน 1 แห่ง - รพช.ละงู อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 1 แห่ง - รพช.ทุ่งหว้า

8 คุณภาพและปริมาณข้อมูล 21 แฟ้ม
คุณภาพและปริมาณข้อมูล 21 แฟ้ม ปริมาณข้อมูล แฟ้มข้อมูล ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ร้อยละ Nutrition 14, , , Mch Chronicfu 4, , Surveil Epi , , Death Anc , , Ncdscreen 4, , labfu , , Fp , , Op 57, , Pp ที่มา : ผลการตรวจสอบของ สปสช

9 คุณภาพและปริมาณข้อมูล 21 แฟ้ม
คุณภาพและปริมาณข้อมูล 21 แฟ้ม ปริมาณข้อมูล แฟ้มข้อมูล ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ร้อยละ Nutrition 14, , , Mch Pp Nutrition error=nu 9242 Mch และ pp ปริมาณข้อมูลน้อย ผู้รับบริการที่มีอายุ 72 – 216 เดือน(6-18 ปี) มีวันที่รับบริการไม่อยู่ในช่วง พย.-ธค. หรือ พค.-มิย. (เงื่อนไขปีที่ผ่านมา กค. และ มค.) ที่มา : ผลการตรวจสอบของ สปสช


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและ การสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google